Video: Viện KTTV&BĐKH và Viện KTR ký biên bản ghi nhớ MOU

Ngày 18/4 tại Hàn Quốc, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTV&BĐKH) đã ký biên bản ghi nhớ MOU cùng Viện Nghiên cứu và Thử nghiệm Hàn Quốc (KTR). Dưới đây là những hình ảnh trong buổi làm việc giữa hai bên.