Thông qua hồ sơ cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Đào Hương Giang

Các thành viên khác trong Hội đồng khoa học, công nghệ và đào tạo của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã nghe kết quả thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS. Đào Hương Giang, cho ý kiến nhận xét, bỏ phiếu cấp bằng cho NCS.

Chiều ngày 19/12, Viện KTTVBĐKH đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Đào Hương Giang theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà chủ trì buổi họp

Dưới sự chủ trì của PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Chủ tịch Hội đồng), TS. Trần Thanh Thủy (Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế) đã đọc kết quả thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS.

Theo đó, NCS. Đào Hương Giang đã tuân thủ quy định chi tiết đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện KTTVBĐKH và các quy định pháp luật hiện hành. NCS đã bảo vệ thành công luận án cấp Viện với đề tài: “Nghiên cứu lượng giá tổn thất kinh tế do suy thoái hệ sinh thái vùng biển đảo Phú Quốc dưới tác động của biến đổi khí hậu”, ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221 vào ngày 12/7/2023 với 7/7/7 phiếu tán thành.

Toàn cảnh buổi họp

Các thành viên trong Hội đồng khoa học, công nghệ và đào tạo của Viện đánh giá NCS. Đào Hương Giang là người có tinh thần, thái độ học tập, năng lực nghiên cứu tốt và đồng ý cho NCS được nhận học vị tiến sĩ.

Với số phiếu phát ra là 21 phiếu và thu vào 21 phiếu đồng ý, PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà kết luận: NCS. Đào Hương Giang được nhận học vị tiến sĩ sau cuộc họp ngày 19 tháng 12 năm 2023.