Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 14 tháng 6 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 14/06/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 14/06/2023 từ 40 mm-70mm.
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 60-80mm, khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-60mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Tuyên Quang

Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa và Sơn Dương

Cao

2

Điện Biên

Tủa Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên, Điện Biên Đông và Mường ảng

Cao

3

Sơn La

Quỳnh Nhai, Thuận Châu và Mường La

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ninh

Hải Hà

Trung Bình

2

Lạng Sơn

Bình Gia, Cao Lộc, Bắc Sơn, Lộc Bình và Đình Lập

Trung Bình

3

Lào Cai

Bát Xát và Sa Pa

Trung Bình

4

Lai Châu

Tam Đường, Sìn Hồ, Phong Thổ, Than Uyên và Tân Uyên

Trung Bình