Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 05/7/2024

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 5/07/2024)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 7h ngày 05/07/2024 từ 10mm đến 40mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-30mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ninh

Tiên Yên, Ba Chẽ và Hoành Bồ

Cao

2

Lạng Sơn

Lộc Bình và Đình Lập

Cao

3

Yên Bái

Trạm Tấu và Văn Chấn

Cao

4

Sơn La

Phù Yên, Sốp Cộp và Vân Hồ

Cao

5

Hòa Bình

Mai Châu

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Điện Biên

Nậm Pồ, Mường Chà và Điện Biên

Trung Bình

2

Lai Châu

Nậm Nhùn, Sìn Hồ và Than Uyên

Trung Bình