Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 24/06/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 24/06/2023)

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 24/06/2023 từ 50 mm đến 150mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 50-90mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-150mm; cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1                

Lạng Sơn

Tràng Định, Bình Gia, Văn Lãng, Cao Lộc, Văn Quan, Bắc Sơn

Cao

2                

Cao Bằng

Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Trà Lĩnh, Trùng Khánh

Cao

3                

Hà Giang

Mèo Vạc, Yên Minh, Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần

Cao

4                

Bắc Kạn

Pắc Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn và Na Rì

Cao

5                

Tuyên Quang

Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa và Yên Sơn

Cao

6                

Lào Cai

Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên và Văn Bàn

Cao

7                

Yên Bái

Lục Yên và Văn Yên

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ninh

Đầm Hà, Hải Hà, Ba Chẽ và Hoành Bồ

Trung Bình

2

Thái Nguyên

Định Hóa và Võ Nhai

Trung Bình

3

Lai Châu

Mường Tè và Tân Uyên

Trung Bình

4

Sơn La

Thuận Châu, Mộc Châu, Yên Châu và Vân Hồ

Trung Bình

5

Hòa Bình

Đà Bắc, Tân Lạc và Mai Châu

Trung Bình

6

Nghệ An

Tương Dương

Trung Bình

7

Thanh Hóa

Mường Lát, Quan Hóa, Lang Chánh và Thường Xuân

Trung Bình