Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 26 tháng 6 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 26/06/2023)

I. Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 26/06/2023 từ 20 mm đến 120mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-110mm; khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-80mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 5-15mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-60mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ninh

Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Ba Chẽ và Hoành Bồ

Cao

 

2

Lạng Sơn

Cao Lộc, Lộc Bình và Đình Lập

Cao

 

3

Thái Nguyên

Định Hóa và Võ Nhai

Cao

4

Nghệ An

Quế Phong

Cao

5

Thanh Hóa

Mường Lát, Bá Thước, Quan Sơn và Thường Xuân

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Nguyên Bình

Trung Bình

2

Hà Giang

Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Bắc Quang và Quang Bình

Trung Bình

3

Bắc Giang

Sơn Động

Trung Bình

4

Quảng Nam

Nam Trà My

Trung Bình

5

Bắc Kạn

Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới và Na Rì

Trung Bình

6

Sơn La

Mường La, Bắc Yên và Vân Hồ

Trung Bình

7

Đắk Nông

Đắk Glong

Trung Bình

8

Lâm Đồng

Lạc Dương, Đơn Dương và Đức Trọng

Trung Bình

9

Bình Thuận

Bắc Bình

Trung Bình

10

Ninh Thuận

Bác Ái

Trung Bình

11

Kon Tum

Đắk Glei và Tu Mơ Rông

Trung Bình