Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 09/10/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 09/10/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 09/10/2023 từ 40mm đến 90mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 10-110mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Cao

2

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phú Ninh và Nông Sơn

Cao

3

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây và Ba Tơ

Cao

4

Gia Lai

TX. Ayun Pa, K’Bang, Đắk Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Mang Yang, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh và Phú Thiện

Cao

5

Đắk Lắk

Ea H’leo, Ea Súp, Buôn Đôn, Cư M’gar, Krông Buk, Krông Năng, Ea Kar, M’Đrắk, Krông Bông, Krông Pak và Lắk

Cao

6

Đắk Nông

TX. Gia Nghĩa, Đắk Glong và Đắk R’lấp

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Kon Tum

Đắk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy và Ia H’Drai

Trung Bình

2

Lâm Đồng

Đạ Huoai, TP. Đà Lạt, TP. Bảo Lộc, Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng, Bảo Lâm và Đạ Tẻh

Trung Bình

3

Phú Yên

Sơn Hòa và Sông Hinh

Trung Bình

4

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh và Khánh Sơn

Trung Bình

5

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Sơn và Ninh Phước

Trung Bình

6

Bình Thuận

Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam

Trung Bình