Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 29/09/2023

Vienkttv-BTLQ2023092913

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 29/9/2023)

 

1.Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

2.Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 29/9/2023 từ 30 mm đến 70 mm.

3. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10- 30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-60mm; khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10- 20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-40mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lai Châu

Mường Tè

Cao

2

Nghệ An

Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương và Thanh Chương

Cao

3

Hà Tĩnh

Hương Sơn và Hương Khê

Cao

4

Quảng Bình

Minh Hóa và Tuyên Hóa

Cao

5

Quảng Trị

Hướng Hóa

Cao

6

Quảng Nam

Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Nam Trà My và Nông Sơn

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lạng Sơn

Bình Gia, Bắc Sơn và Chi Lăng

Trung Bình

2

Thái Nguyên

Phú Lương và Võ Nhai

Trung Bình

3

Điện Biên

Mường Nhé

Trung Bình

4

Bắc Kạn

Chợ Đồn, Chợ Mới và Na Rì

Trung Bình

5

Tuyên Quang

Na Hang, Chiêm Hóa và Yên Sơn

Trung Bình