Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 15h ngày 15/11/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 15h ngày 15/11/2023)

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 15h ngày 15/11/2023 từ 80 mm đến 280mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 40-110mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 80-220mm; Nam Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 80-200mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Cao

2

Quảng Nam

Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Nam Trà My và Nông Sơn

Cao

3

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa và Phú Hòa

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Trị

Hướng Hóa, ĐaKrông và Cam Lộ

Trung Bình

2

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

3

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và Ba Tơ

Trung Bình

4

Bình Định

An Lão và Hoài Ân

Bình Định

5

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Khánh Hòa

6

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước và Thuận Bắc

Ninh Thuận