Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 06/11/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 06/11/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 06/11/2023 từ 40-100mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 30-100mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-110mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Bình

Quảng Trạch

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thanh Hóa

Mường Lát, Quan Hóa và Bá Thước

Trung bình

2

Hà Tĩnh

Đức Thọ

Trung bình

3

Phú Yên

Tây Hòa

Trung bình