Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 15/11/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 15/11/2023)

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 15/11/2023 từ 100 mm đến 210mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 50-110mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 120-270mm; Nam Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 100-200mm cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Trị

Vĩnh Linh, Hướng Hóa, ĐaKrông và Cam Lộ

Cao

2

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Cao

3

Quảng Nam

Tây Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Ninh và Nông Sơn

Cao

4

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Bình

Quảng Ninh và Lệ Thủy

Trung Bình

2

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

3

Phú Yên

Sông Hinh và Tây Hòa

Trung Bình

4

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Hải và Thuận Bắc

Trung Bình