Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 17/12/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 17/12/2023)

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 17/12/2023 từ 60 mm đến 140mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-130mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Trị

Đa Krông, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh

Cao

2

Thừa Thiên Huế

A Lưới, Nam Đông, Hương Thủy

Cao

3

Quảng Nam

Nam Trà My, Đại Lộc, Hiệp Đức, Nam Giang, Nông Sơn, Núi Thành

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ngãi

Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng

Trung bình

2

Đà Nẵng

Hòa Vang

Trung bình