Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 30/9/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 30/9/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 30/9/2023 từ 40 mm đến 90mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10- 30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-150mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Gia Lai

Chư Păh, Ia Grai, Mang Yang, Chư Prông và Phú Thiện

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Kon Tum

Đắk Glei, Kon Rẫy và Đắk Hà

Trung Bình

2

Đắk Lắk

Buôn Đôn, Krông Bông, Krông Ana, Lắk và Cư Kuin

Trung Bình

3

Đắk Nông

Đắk Glong và Cư Jút

Trung Bình

4

Lâm Đồng

TP. Bảo Lộc, Đam Rông, Lâm Hà và Bảo Lâm

Trung Bình