Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 1h ngày 29/08/2023

Vienkttv-BTLQ2023082007

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 1h ngày 29/08/2023)

1.Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

2.Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 1h ngày 29/08/2023 từ 10mm đến 60mm.

3.Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-50mm, khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 5-25mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-80mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Nghệ An

Kỳ Sơn và Tương Dương

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Yên Bái

Trấn Yên, Trạm Tấu và Văn Chấn

Trung Bình

2

Sơn La

Phù Yên

Trung Bình