Đại hội Hội Cựu chiến binh Viện Khoa học KTTV và BĐKH

Chiều ngày 16/9, Hội Cựu chiến binh Viện đã long trọng tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2022, quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2027, bầu Ban chấp hành Hội để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027 đề ra.

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe đồng chí Đỗ Văn Mẫn (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Viện) đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2022 – 2022 và Dự thảo phương hướng nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trong đó, công tác xây dựng tổ chức và công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Hội luôn được chú trọng thực hiện. Các nhiệm vụ và hoạt động Hội Cựu chiến binh Viện đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng trong nhiệm kỳ vừa qua.


Đồng chí Đỗ Văn Mẫn đọc báo cáo tại Đại hội

Hội Cựu chiến binh đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các trụ sở của Viện, không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra; Một số hội viên trong độ tuổi tiếp tục tham gia BCH quân sự cơ quan và là nòng cốt của lực lượng dự bị động viên tham gia tích cực, hiệu quả công tác quân sự địa phương góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Viện về công tác này.

Về phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội cựu chiến binh Viện trong 5 năm tới, đồng chí Đỗ Văn Mẫn cho rằng, Hội sẽ tiếp tục vận động các hội viên đoàn kết phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân; nâng cao tinh thần tự lực, tự cường; tích cực đấu tranh phòng chống tệ quan liêu, tham nhũng, các tệ nạn xã hội; xây dựng Hội trưởng thành, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền Viện Khoa học KTTV và BĐKH vững mạnh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học KTTV và BĐKH, nhiệm kỳ 2020-2025. Góp phần cùng Hội Cựu chiến binh Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng và CCB Việt Nam nói chung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.


Đồng chí Phạm Thị Thanh Ngà phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Ngà, (Ủy viên Đảng ủy Viện, Phó Viện trưởng Viện Khoa Học KTTV và BĐKH) nhận thấy Hội Cựu chiến binh Viện đã hoạt động tích cực, đúng hướng và có hiệu quả thiết thực. Hội đã thường xuyên chăm lo củng cố tổ chức Hội, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, hội viên kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong Viện. Hội đã tổ chức thực hiện tốt phong trào cựu chiến binh nêu cao ý chí, nghị lực, vượt lên chính mình, giúp nhau làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ đồng chí, đồng đội gặp khó khăn, hoạn nạn.

Với trách nhiệm và tình cảm của thế hệ đi trước, Hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời luôn thể hiện là tấm gương mẫu mực, tin cậy của tuổi trẻ. Các cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong cán bộ, hội viên đã xuất hiện những tấm gương tiêu biểu đáng trân trọng và học tập.

Thay mặt Lãnh đạo Viện, đồng chí Phạm Thị Thanh Ngà ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương thành tích của toàn thể cán bộ, hội viên cựu chiến binh của Viện đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022. Cùng với đó, đồng chí Phó Bí Thư Đảng Ủy Viện cũng nhấn mạnh thêm một số điểm trong phương hướng hoạt động của Hội Cựu chiến binh Viên trong giai đoạn mới.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Văn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ TNMT phát biểu tại Đại hội

Theo đó, cựu chiến binh cần tăng cường hoạt động tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường đặc biệt là đối với viên chức và người lao động trẻ của Viện. Hội Cựu chiến binh tiếp tục tăng cường phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện tổ chức sinh hoạt, giao lưu, gặp gỡ, tọa đàm để giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm sống cho thế hệ trẻ, để họ trở thành những người kế tục sự nghiệp cách mạng mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn, tiếp tục đi theo con đường mà các thế hệ cha anh đã đi. Đây là một nhiệm vụ vẻ vang của Hội và là trách nhiệm, tình cảm của cựu chiến binh đối với thế hệ trẻ.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban chấp hành và Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên, thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trả lời