Danh mục đề tài NCKH cấp Bộ

 

STT

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian bắt đầu thực hiện

Thời gian kết thúc

266

TNMT.2024.01.06

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất phương pháp tính GDP xanh loại II phù hợp với điều kiện Việt Nam. Áp dụng thí điểm cho một địa phương (cấp tỉnh) ThS. Trần Đăng Hùng 01/2024 12/2025
265

TNMT.2024.01.05

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất xây dựng hướng dẫn phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính ở Việt Nam. Áp dụng thí điểm cho lĩnh vực quản lý chất thải
TS. Đào Minh Trang 01/2024  12/2025 
 264

 TNMT.2024.06.04

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo kết hợp viễn thám trong cảnh báo nguy cơ ngập lụt do mưa lớn, triều cường cho các đô thị ven biển  TS. Nguyễn Văn Hồng  01/2024  12/2025 
263

TNMT.2024.06.03

Nghiên cứu, ứng dụng mô hình mã nguồn mở SCHISM trong dự báo mực nước tổng cộng (thuỷ triều, nước dâng do bão, gió mùa và sóng) cho vùng cửa sông ven biển ThS. Phạm Văn Tiến 01/2024   12/2025
262 TNMT.ĐL.2023.06 Nghiên cứu phát triển mô hình thủy văn mã nguồn mở SAC-SMA kết hợp mô hình trí tuệ nhân tạo trong dự báo lũ thời gian thực, áp dụng thí điểm cho lưu vực sông Nậm Mu ThS. Doãn Huy Phương 01/2024 12/2025 
261

TNMT.2023.06.05

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hoà hợp (blending techniques) kết hợp đồng hoá dữ liệu độ phân giải cao dự báo cường độ, quỹ đạo bão, gió mạnh và mưa lớn trong bão trên khu vực Biển Đông và Việt Nam ThS. Nguyễn Thanh Bằng 02/2023 12/2024
260

TNMT.2023.996.02

Nghiên cứu xây dựng danh mục quy chuẩn kĩ thuật các lĩnh vực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ công tác giám định tư pháp PGS.TS Doãn Hà Phong 12/2022 12/2024
259 

TNMT.2023.06.07

Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng mô hình phân giải mây (cloud resolving model) tích hợp với mô hình khu vực dự báo định lượng mưa lớn thời đoạn 6h với hạn dự báo 24-48h cho khu vực Trung Trung Bộ ThS. Trương Bá Kiên  1/2023  12/2024 
258

TNMT.2023.06.08

Nghiên cứu ứng dụng hệ thống mô hình tích hợp khí tượng – thủy văn WRF-Hydro cảnh báo sớm lũ. Áp dụng thí điểm cho các lưu vực sông Vệ, Trà Khúc TS. Nguyễn Thị Thanh 1/2023 12/2024

257

TNMT.885.04

Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ khoanh vùng khu vực trồng trọt hữu cơ theo đặc trưng tài nguyên và môi trường tại vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh

1/2022

8/2024

256

TNMT.2022.06.08

Nghiên cứu đổi mới công nghệ dự báo các đợt rét đậm, rét hại, mưa lớn trong mùa đông ở khu vực phía Bắc Việt Nam hạn đến 10 ngày dựa trên quy luật hoạt động của dòng xiết cận nhiệt đới

ThS. Trịnh Hoàng Dương

1/2022

12/2023

255

TNMT.2022.02.15

Nghiên cứu đổi mới công nghệ dự báo khí hậu nông nghiệp. Áp dụng cho dự báo điều kiện khí hậu nông nghiệp và tác động đến sản xuất lúa ở khu vực đồng bằng sông Hồng

ThS. Trần Thị Tâm

1/2022

12/2023

254

TNMT.2021.562.05

Nghiên cứu hoạt động của tín phong (Trade wind) và ảnh hưởng đến thời tiết, khí hậu ở Việt Nam

TS. Nguyễn Đăng Mậu

1/2021

12/2022

253

TNMT.2019.05.03

Nghiên cứu thử nghiệm dự báo chất lượng không khí hạn ngắn cho khu vực thành phố Hà Nội

TS. Ngô Thị Thủy

6/2020

12/2022

252

TNMT.2018.05.39

Nghiên cứu phương pháp kỹ thuật xác định vị trí, thời gian, nguồn gốc dầu tràn phục vụ hỗ trợ xác định nguyên nhân sự cố tràn dầu

PGS.TS. Doãn Hà Phong

8/2018

10/2020

251

TNMT.2018.06.12

Nghiên cứu ảnh hưởng của ENSO tới các yếu tố khí tượng thủy văn và môi trường biển trên khu vực Biển Đông phục vụ công tác dự báo và quản lý môi trường biển

ThS. Lê Quốc Huy

07/2018

12/2020

250

TNMT.2018.02.08

Nghiên cứu xây dựng phương pháp mô phỏng biến động thảm phủ và đánh giá tác động đến tài nguyên nước cho hai lưu vực sông thuộc khu vực Bắc Trung Bộ

ThS. Nguyễn Thanh Bằng

07/2018

12/2020

249

TNMT.2018.05.23

Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo xu thế mùa bão (số cơn bão, cường độ và thời gian hoạt động bão) bằng chỉ số năng lượng bão trên Biến Đông phục vụ xây dựng kế hoạch ứng phó với thiên tai bão

ThS. Trịnh Hoàng Dương

07/2018

12/2020

248

TNMT.2018.05.25

Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch, phân loại hạng trạm và lồng ghép mạng lưới quan trắc khí tượng nông nghiệp trong tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường

PGS.TS. Dương Văn Khảm

07/2018

12/2020

247

TNMT.2018.05.02

Nghiên cứu xây dựng hệ thống cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long

TS. Phạm Thanh Long

07/2018

6/2020

246

TNMT.2018.05.36

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để cảnh báo và đề xuất giải pháp kiểm soát ngập lụt ở lưu vực sông Bàn Thạch

ThS. Phùng Đức Chính

1/2018

6/2020

245

TNMT.2018.05.01

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng thị trường Các bon tại Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Liễu

1/2018

6/2020

244

TNMT. 2017.05.22

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả các mô hình kinh tế cấp huyện thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long, thí điểm tại một huyện điển hình

TS. Lê Ngọc Cầu và ThS. Đặng Ngọc Diệp

7/2017

12/2019

243

TNMT.2017.05.19

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định bộ tiêu chí đánh giá rủi ro do biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt nhằm đề xuất giải pháp điều chỉnh, bổ sung Quy hochj tài nguyên nước cấp tỉnh, thử nghiệm cho Quy hoạch tài nguyên nước của một tỉnh điền hình.

ThS. Bùi Đức Hiếu

7/2017

12/2019

242

TNMT.2017.05.04

Nghiên cứu cơ sở khoa học phân cấp cấp độ rủi ro cho các loại hình thiên tai ở Việt Nam

TS. Nguyễn Xuân Hiển

7/2017

12/2019

241

TNMT.2017.05.06

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán và xâm nhập mặn, áp dụng thử nghiệm cho khu vực Nam Bộ

ThS. Trần Đình Trọng

7/2017

12/2019

240

TNMT.2017.05.05

Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng quy trình xác định cấp độ rủi ro thiên tai do bão, áp thấp nhiệt đới và nước dâng do bão

TS. Đỗ Đình Chiến

7/2017

12/2019

239

TNMT.2016.05.21

Nghiên cứu đánh giá tác động của sự thay đổi sử dụng đất đến tài nguyên nước lưu vực sông Se San – Serepok

ThS. Nguyễn Văn Đại

7/2016

12/2018

238

TNMT.2016.05.12

Nghiên cứu, đánh giá rủi ro do lũ quét phục vụ công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai cho các lưu vực sông miền núi – Áp dụng thí điểm cho lưu vực sông Ngàn Phố – Ngàn Sâu

ThS. Hoàng Văn Đại

2016

2017

237

TNMT.2016.05.05

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và lập bản đồ phân bố lắng đọng axit ở Việt Nam

ThS. Ngô Thị Vân Anh

2016

2017

236

TNMT.2016.05.04

Nghiên cứu xác định bộ chỉ tiêu và xây dựng mô hình khí hậu phục vụ cảnh báo nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên người ở một số tỉnh vùng miền núi phía tây Bắc

ThS. Nguyễn Hữu Quyền

2016

2017

235

TNMT.2016.02.21

Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo tài nguyên nước mặt phục vụ lập kế hoạch sử dụng nước cho lưu vực sông Ba và sông Kôn ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

ThS. Lương Hữu Dũng

7/2016

12/2018

234

TNMT.2015.05.12

Nghiên cứu cơ chế nhiệt động lực gây mưa lớn và khả năng dự báo mưa lớn mùa hè khu vực Nam Bộ và Nam Tây Nguyên do tương tác gió mùa Tây Nam-Bão trên Biển Đông

ThS. Vũ Văn Thăng

2015

2016

233

TNMT.2015.05.11

Nghiên cứu phân vùng sương muối và xây dựng mô hình giám sát, cảnh báo sương muối, nhiệt độ thấp phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phòng tránh thiên tai ở các tỉnh miền núi, trung du phía đông Bắc Bộ

PGS.TS. Dương Văn Khảm

2015

2016

232

TNMT.2015.05.10

Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ bề mặt nước biển đến cường độ và quỹ đạo của bão trên Biển Đông

ThS. Nguyễn Thị Thanh

2015

2016

231

TNMT.2015.04.22

Nghiên cứu hiệu quả kinh tế trong giảm nhẹ khí nhà kính cho lĩnh vực quản lý chất thải

ThS. Trần Phương

2015

2016

230

TNMT.2015.04.13

Nghiên cứu thiết kế và thử nghiệm thiết bị quan trắc bụi di động nhằm xây dựng bản đồ ô nhiễm bụi cho các đô thị ở Việt Nam – Áp dụng thí điểm tại Thành phố Hà Nội

TS. Lê Ngọc Cầu

2015

2016

229

TNMT.2015.02.1

Nghiên cứu vai trò của điều kiện khí tượng thủy văn, mặt đệm và sử dụng nước trên lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai trong sự hình thành tài nguyên nước dưới đất vùng hạ lưu và đề xuất định hướng và giải pháp khai thác sử dụng hợp lý.

PGS.TS. Hoàng Minh Tuyển

2015

2016

228

TNMT.2015.02.13

Nghiên cứu mô hình cộng đồng quản lý tài nguyên nước bền vững tại đồng bằng sông Cửu Long (nghiên cứu trường hợp hai tỉnh: Cà Mau và Hậu Giang)

Ngọc Anh

2015

2016

227

TNMT.02.59

Nghiên cứu lựa chọn bộ chỉ số bền vững của lưu vực sông trong điều kiện của Việt Nam

ThS. Lê Mai Vân

2014

2015

226

TNMT.05.50

Nghiên cứu biến động hình thái cửa sông Cổ Chiên dưới tác động thủy động lực

ThS. Nguyễn Văn Hồng

2014

2015

225

TNMT.05.39

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS để phân vùng khí hậu nông nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

ThS. Nguyễn Hồng Sơn

2014

2015

224

TNMT.05.35

Nghiên cứu xây dựng và thực nghiệm giám sát từ xa một số trạm đo mực nước tự động theo các nguyên lý đo không tiếp xúc với nước trên lưu vực sông phục vụ cảnh báo lũ

TS. Nguyễn Viết Hân

2014

2015

223

TNMT.05.38

Nghiên cứu cơ sở khoa học tính toán bồi lắng hệ thống hồ chứa bậc thang. Áp dụng thí điểm cho sông Đà

ThS. Đặng Quang Thịnh

2014

2015

222

TNMT.05.36

Nghiên cứu dự báo hoạt động của gió mùa mùa hè trên khu vực Việt Nam bằng mô hình động lực

ThS. Nguyễn Đăng Mậu

2014

2015

221

TNMT.04.40

Nghiên cứu cơ sở khoa học để đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi môi trường tự nhiên và tích hợp các giải pháp thích ứng vào kế hoạch phát triển KT-XH của Thừa Thiên Huế

ThS. Trần Diệu Hằng

2013

2014

220

TTNMT.02.37

Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất điều chỉnh cơ cấu sử dụng nước theo quan điểm nước ảo đối với một số sản phẩm nông nghiệp chủ yếu

ThS. Lương Hữu Dũng

2013

2014

219

TNMT.02.38

Nghiên cứu ứng dụng bộ chỉ số xác định mức độ căng thẳng tài nguyên nước ở Việt Nam và vận dụng trong điều kiện cụ thể của vùng Nam Trung Bộ

CN. Phùng Thị Trang

2013

2014

218

TNMT.05

Nghiên cứu tích hợp các mô hình khí tượng, thủy văn, hải văn nhằm nâng cao chất lượng dự báo mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai

TS. Bảo Thạnh

2012

2013

217

TNMT.02

Nghiên cứu ứng dụng mô hình HWRF (Hurricane Weather Research and Forecasting Model) dự báo quỹ đạo và cường độ bão ở Biển Đông

TS. Hoàng Đức Cường

2012

2013

216

TNMT.02.23

Nghiên cứu diễn biến, xác định các nguyên nhân thay đổi tỷ lệ phân phối dòng chảy sông Hồng sang sông Đuống và đề xuất định hướng các giải pháp nhằm đảm bảo tỷ lệ phân phối dòng chảy hợp lý

TS. Hoàng Minh tuyển

6/2011

6/2013

215

TNMT.02.24

Phân tích, đánh giá tác động của hiện tượng EL Nino đến thiếu hụt lượng mưa gây cạn kiệt mực nước và đề xuất cơ chế tích nước sớm của các hồ chứa nhằm bổ sung nguồn nước trong trường hợp thiếu nước cho khu vực hạ lưu sông Hồng

PGS. TS. Lã Văn Chú

6/2011

6/2013

214

TNMT.04.17

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm không khí xuyên biên giới đến miền Bắc Việt Nam ứng dụng công nghệ tiên tiến

TS. Dương Hồng Sơn

6/2011

6/2013

213

TNMT.05.19

Nghiên cứu ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo lượng mưa vụ đông xuân phục vụ sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ

TS. Dương Văn Khảm

6/2011

6/2013

212

TNMT.05.18

Đánh giá tài nguyên khí hậu nông nghiệp và đề xuất mô hình phát triển nông nghiệp nhằm đáp ứng các sản phẩm nông nghiệp ở một số đảo trong vịnh Bắc Bộ

TS. Nguyễn Văn Liêm

2011

2012

211

TNMT.05.17

Nghiên cứu khả năng dự báo các hiện tượng thời tiết cực đoan trong gió mùa mùa đông ở miền Bắc Việt Nam

ThS. Phạm Thị Thanh Hương

2011

2012

210

TNMT.05.01

Nghiên cứu công nghệ xác định lượng mưa, kết hợp số liệu rada, vệ tinh với số liệu đo mưa tại trạm phục vụ dự báo thời tiết

TS. Nguyễn Văn Thắng

2010

2012

209

TNMT.05.07

Nghiên cứu phương pháp dự báo biên triều cho các cửa sông

ThS. Nguyễn Xuân Hiển

2010

2011

208

TNMT.02.09

Nghiên cứu tác động của việc sử dụng nước phía thượng lưu đến tài nguyên nước lưu vực sông Hồng

TS. Lương Tuấn Anh

2010

2011

207

TNMT.02.05

Nghiên cứu đề xuất phương pháp và áp dụng thử nghiệm tính toán lượng nước buôn bán nước ảo của Việt Nam

Lương Hữu Dũng

2010

2011

206

TNMT.05.02

Nghiên cứu cơ sở khoa học, lựa chọn và áp dụng phương pháp dự báo thời tiết hạn cực ngắn ở Việt Nam

ThS. Trần Đình Trọng

2010

2011

205

TNMT.04

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ quản lý và khôi phục môi trường sau thiên tai – Nghiên cứu điển hình tại một địa phương

ThS. Phạm Thế Quang

2009

2010

204

TNMT.02

Nghiên cứu sử dụng thông tin radar thời tiết DWSR 2500C trạm Nhà Bè (tại Thành phố HCM) trong dự báo và cảnh báo mưa, dông cho khu vực Nam Bộ

ThS Nguyễn Thế Hào

2009

2010

203

 

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long

NCS. Bảo Thạnh

2009

2011

202

TNMT.02

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS phục vụ giám sát trạng thái sinh trưởng, phát triển và dự báo năng suất lúa ở đồng bằng sông Hồng

TS Dương Văn Khảm

2009

2010

201

TNMT.02

Nghiên cứu đồng hóa số liệu cho mô hình WRF phục vụ dự báo thời tiết và bão

TS Hoàng Đức Cường

2009

2010

200

TNMT.05

Xây dựng chương trình dự báo xâm nhập mặn trọng tâm là phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản ở đồng bằng sông Hồng – Thái Bình

KS Đoàn Thanh Hằng

2008

2009

199

TNMT.05

Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất quy trình vận hành điều tiết nước mùa cạn hệ thống hồ chứa trên sông Hương

TS Hoàng Minh Tuyển

2008

2009

198

TNMT.04

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm bụi thành phố Hà Nội và khu vực giáp ranh

ThS Trần Thị Diệu Hằng

2008

2009

197

TNMT.04

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ quản lý và khôi phục môi trường sau thiên tai thuộc vùng Đông Bắc – Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Hải Phòng và Yên Bái

CN Ngô Thị Vân Anh

2008

2009

196

 

Nghiên cứu và đánh giá việc áp dụng các điều ước quốc tế về tài nguyên và môi trường trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

ThS Trần Thị Minh Hà

2008

2009

195

TNMT.02

Nghiên cứu về quan hệ gió mùa Đông Á và lượng mưa trong mùa lũ khu vực Vân Nam Trung Quốc và Miền Bắc Việt Nam

ThS Phạm Thanh Hương

2008

2009

194

TNMT.02

Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm hệ thống trạm khí tượng tự động

TS Nguyễn Viết Hân

2008

2009

193

TNMT.05

Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ kỹ thuật giải quyết tranh chấp về tài nguyên nước lưu vực sông Ba

ThS Huỳnh Thị Lan Hương

2007

2009

192

 

Nghiên cứu ứng dụng mô hình tính toán, dự báo ô nhiễm và xác định nguồn gây ô nhiễm cho hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai

TS Trần Hồng Thái

2007

2009

191

TNMT.02

Nghiên cứu ứng dụng mô hình MM5 dự báo cường độ và quỹ đạo bão ở Việt Nam

TS Đặng Thị Hồng Nga

2007

2009

190

 

Xây dựng cơ sở dữ liệu và đánh giá tài nguyên khí hậu phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Điện Biên

TSKH Nguyễn Duy Chinh

2007

2009

189

 

Nghiên cứu quy luật diễn biến của thiên tai khí hậu và các giải pháp ứng phó trong nuôi trồng thủy sản ở khu vực duyên hải miền Trung

TS Nguyễn Văn Liêm

2006

2008

188

 

Xây dựng bản tin dự báo chất lượng không khí cho các vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam

TS Dương Hồng Sơn

2006

2007

187

 

Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá dòng chảy môi trường, ứng dụng cho hạ lưu sông Cầu

TS Phan Anh Đào

2006

2007

186

 

Nghiên cứu xác định mục tiêu chất lượng nước cho đoạn sông. Nghiên cứu điển hình cho sông Hồng

ThS Phạm Thế Quang

2006

2007

185

 

Nghiên cứu dự báo năng suất ngô, đậu tương, lạc và xây dựng quy trình giám sát khí tượng nông nghiệp cho 4 cây trồng chính (lúa, ngô, lạc, đậu tương) bằng thông tin mặt đất ở Việt Nam

TS Nguyễn Thị Hà

2006

2007

184

 

Nghiên cứu áp dụng công nghệ viễn thám (RS) và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong khí tượng thủy văn

TS Dương Văn Khảm

2006

2007

183

TNMT.05

Bước đầu đánh giá tác động của các công trình phục vụ cho việc sống chung với lũ vùng Tứ Giác Long Xuyên.

 

2005

2006

182

 

Nghiên cứu và xây dựng công nghệ dự báo và cảnh báo sớm hạn hán ở Việt Nam

TS Nguyễn Văn Thắng

2005

2007

181

 

Nghiên cứu và xây dựng mạng đo và truyền số liệu mưa thời gian thực tại lưu vực sông Ngàn Phố – Ngàn Sâu

KS Đào Hồng Châu

2005

2007

180

 

Nghiên cứu thử nghiệm dự báo mưa lớn ở Việt Nam bằng mô hình MM5

TS Hoàng Đức Cường

2005

2007

179

 

Nghiên cứu, đánh giá tác hại của thiên tai khí hậu đối với năng suất, chất lượng nông sản, thuỷ sản và bảo hiểm cây trồng vật nuôi ở Việt Nam

KS Ngô Sỹ Giai

2005

2006

178

 

Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng lại cấp báo động lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hoà

TS. Lã Thanh Hà

2004

2005

177

 

Nghiên cứu ứng dụng mô hình ETA bất thuỷ tĩnh dự báo hạn ngắn định lượng mưa phục vụ dự báo thuỷ văn khu vực Miền Trung

TS. Mai Văn Khiêm

2004

2005

176

 

Nghiên cứu thử nghiệm dự báo thời kỳ bắt đầu, kết thúc và lượng mưa của gió mùa mùa hè ở Việt Nam

ThS. Phạm Thị Thanh Hương

2004

2005

175

 

Nghiên cứu cải tiến và áp dụng mô hình số trị (WRF) dự báo mưa lớn ở Việt Nam

TS. Hoàng Đức Cường

2004

2005

174

 

Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo khí hậu cho Việt Nam dựa trên kết quả của mô hình động lực toàn cầu

TS. Nguyễn Văn Thắng

2004

2006

173

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của ENSO tới gió mùa mùa hè trên khu vực Nam bộ

ThS. Nguyễn Thị Hiền Thuận

2004

2006

172

 

Đánh giá hiện trạng và nghiên cứu diễn biến bồi lắng chất lượng nước trong hồ chứa Thác Bà và Ba Bể

TS. Nguyễn Kiên Dũng

2004

2005

171

 

Điều tra, khảo sát, đánh giá điều kiện khí hậu nông nghiệp phục vụ tái định cư của Dự án thuỷ điện Sơn La tại hai vùng Ba Chà và Mường Toong-Mường Nhé tỉnh Lai Châu.

TS. Nguyễn Văn Liêm

2004

2005

170

 

Xây dựng hệ thống thông tin điện tử và cơ sở dữ liệu điện tử trên Internet (Website) Viện Khí tượng Thủy văn

KS Đặng Tùng Mẫn

2004

2005

169

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của ENSO đến hoạt động của gió mùa mùa hè trên khu vực Nam Bộ

ThS Nguyễn Thị Hiền Thuận

2004

2006

168

 

Xây dựng công nghệ dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt hệ thống sông Vệ- Trà Khúc, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ

PGS-TS Cao Đăng Dư

2004

2006

167

 

Nghiên cứu xây dựng khung hỗ trợ ra quyết định trong quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Cả

Hoàng Minh Tuyển

2004

2006

166

 

Kiểm kê, đánh giá và hướng dẫn sử dụng tài nguyên khí hậu nông nghiệp Việt Nam

PGS-TS Nguyễn Văn Viết

2004

2005/2006

165

 

Đánh giá tài nguyên và khả năng khai thác năng lượng gió trên lãnh thổ Việt Nam

Tạ Văn Đa

2004

2005

164

 

Nghiên cứu cơ sở khoa học kỹ thuật để làm mưa nhân tạo ở Việt Nam

TS Vũ Thanh Ca

2004

2005

163

 

Nghiên cứu, đánh giá xói lở bờ biển, biến động đường bờ tài vùng ven biển Gò Công Đông (Tiền Giang) và Gành Hào (Bạc Liêu)

KS Hồ Ngọc Sang

2004

2006

162

 

Nghiên cứu phần mềm DSSAT trong mô phỏng năng suất lúa và Ngô ở Nam Bộ

TS Bùi Việt Nữ

2004

2006

161

 

Tính toán dòng chảy tổng hợp ba chiều Biển Đông

ThS Nguyễn Thế Hào

2004

2006

160

 

Đánh giá tài nguyên nước và chất lượng nước sông cái Phan Rang

TS Bùi Đức Tuấn

2004

2006

159

 

Nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong quản lý tài nguyên nước theo lưu vực sông

TS Hoàng Minh Tuyển

2004

2006

158

 

Xây dựng công nghệ đánh giá và giám sát tài nguyên khí hậu nông nghiệp ở Việt Nam

Ngô Sỹ Giai/Dự án Việt-Nga

2004

2006

157

 

Sử dụng tổng hợp tài nguyên khí hậu nông nghiệp, tài nguyên nước, tài nguyên đất đai và các thông tin dự báo khí tượng thuỷ văn phục vụ xây dựng các cánh đồng đạt trên 50 triệu đồng/ha/năm, hộ thu nhập trên 50 triệu đồng/năm ở đồng bằng sông Hồng

Ngô Sỹ Giai/Dự án

2004

2007

156

 

Ứng dụng mô hình dự báo khí hậu DF1X (mô hình dự báo khí hậu nghiệp vụ của TT khí hậu Quốc gia Úc)

Nguyễn Đình Dũng

2004

2005

155

 

Nghiên cứu xây dựng công nghệ hiện đại dự báo mưa thảm hoạ phục vụ dự báo thuỷ văn phòng chống và giảm nhẹ thiên tai lũ lụt, lũ quét ở Việt Nam

TS Hoàng Đức Cường

2004

2006

154

 

Thông báo tình hình môi trường không khí và nước

TTNC MT

2004

 

153

 

Nghiên cứu phương án xây dựng hệ thống mạng lưới quan trắc tự động hoá của ngành KTTV trên cơ sở áp dụng kỹ thuật tự động hoá và công nghệ thông tin

TS Nguyễn Viết Hân

2004

2005

152

 

TBKT: Áp dụng mô hình thống kê thời tiết-cây trồng và mô phỏng động thái hình thành năng suất lúa để xây dựng quy trình dự báo năng suất lúa cho các tỉnh Trung và Trung Trung Bộ

Nguyễn Thị Hà

2004

2006

151

 

Xây dựng sổ tra cứu và tập bản đồ khí hậu nông nghiệp Việt Nam

 

2004

2005

150

 

Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng lại cấp báo động lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa

TS Lã Thanh Hà

2004

2006

149

 

Xây dựng mô hình xác định cơ cấu luân canh cây trồng đạt hiệu quả kinh tế cao trên đất phù sa ngọt tỉnh Cần Thơ lấy lúa làm nền

Ngô Tiền Giang

2004

2006

148

 

Nghiên cứu ứng dụng mô hình ETA bất thủy tĩnh dự báo hạn ngắn định lượng mưa phục vụ dự báo thủy văn khu vực Miền Trung

Mai Văn Khiêm

2004

2005

147

 

Nghiên cứu thử nghiệm dự báo thời kỳ bắt đầu, kết thúc và lượng mưa của gió mùa mùa hè ở Việt Nam

Phạm Thị Thanh Hương

2004

2005

146

 

Nghiên cứu cải tiến và áp dụng mô hình số trị (WRF) dự báo mưa lớn ở Việt Nam

 

2004

2005

145

 

Nghiên cứu các hiện tượng cực đoan (cực trị khí hậu và thiên tai thời tiết) phục vụ phòng chống và giảm nhẹ thiên tai ở Thành phố Hà Nội

 

2003

2005

144

 

Áp dụng mô hình thống kê thời tiết-cây trồng và mô phỏng động thái hình thành năng suất lúa để xây dựng quy trình dự báo năng suất lúa cho các tỉnh đb sông Cửu Long

 

2003

2004

143

 

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Hydrogis vào dự báo lũ, ngập lụt hệ thống sông Hồng – sông Thái Bình

 

2003

2005

142

 

Kiểm kê, đánh giá tài nguyên khí hậu Việt Nam

TSKH Nguyễn Duy Chinh

2003

2005

141

 

Nghiên cứu ứng dụng và cải tiến sơ đồ phân tích xoáy trong dự báo quỹ đạo bão bằng phương pháp số

KS Đặng Hồng Nga

2003

2005

140

DTNC2-B

Nghiên cứu ứng dụng mô hình 2 chiều CE-QUAL-W2 tính toán, dự báo chất lượng nước hồ chứa và vùng cửa sông

TS Nguyễn Kiên Dũng

2003

2005

139

DTNC2-B

Kiểm kê đánh giá tài nguyên khí hậu ở các vùng sinh thái

TSKH Nguyễn Duy Chinh

2003

2005

138

DTNC2-B

Đánh giá điều kiện KTNN và khả năng trồng cây bông vải ở ĐBSCL

KS Phạm Thiên Nga

2003

2005

137

DTNC2-B

Xây dựng mô hình cảnh báo sâu bệnh chính hại lúa ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long

KS Đặng Thanh Hà

2003

2005

136

DTNC2-B

Xây dựng mã luật KTNN/Biên soạn sủa đổi mã luật KTNN

CN Nguyễn Thị Hồng Minh

2003

2004

135

DTNC2-B/2004-2006

Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo khí hậu cho Việt Nam dựa trên kết quả của mô hình động lực toàn cầu

TS Nguyễn Văn Thắng

2003

2005

134

 

Phân tích chế độ dòng chảy ở hạ lưu sông Bé sau khi có công trình thủy điện Thác Mơ

ThS Nguyễn Thị Phương

2003

2005

133

 

Nghiên cứu khả năng trồng xen đậu tương trong vườn cây cam, quýt tại Trà Nóc, Cần Thơ

KS Lê Thị Mỹ Ngọc

2003

2005

132

 

Nghiên cứu quan hệ giữa ENSO với biến động các đặc trưng mưa, nhiệt, ẩm khu vực Nam bộ và dự báo hạn dài các đặc trưng này cho từng thời kỳ

ThS Lương Văn Việt

2003

2005

131

 

Điều kiện KTNN trong 2 vụ lúa Đông Xuân và Hè Thu tại Cần Thơ

KS Lương Đình Tuyển

2002

2004

130

 

Xây dựng cơ sở dữ liệu và tính toán các đặc trưng khí tượng thủy văn biển vùng biển Nam bộ

 

2002

2004

129

 

Nghiên cứu tác động môi trường của các hồ chứa vùng Đông Nam bộ

TS Bùi Đức Tuấn

2002

2004

128

 

Tổng kết điều kiện KTNN trong các vụ lúa tại Trạm thực nghiệm KTNN Trà Nóc

 

2002

2004

127

 

Nghiên cứu tính toán thủy văn Biển Hồ phục vụ sản xuất đời sống TP. Pleiku

ThS Trương Văn Hiếu

2002

2004

126

 

Nghiên cứu xây dựng bổ sung các mô hình thống kê dự báo khí hậu ở Việt Nam

TS Nguyễn Văn Thắng

2002

2004

125

DTNC2-B/2003-2005

Nghiên cứu thử nghiệm mô hình khí tượng động lực qui mô vừa MM5 trong dự báo hạn ngắn ở VN

TS Hoàng Đức Cường

2002

2004

124

DTNC2-B/2003-2004

Nghiên cứu điều kiện độ ẩm đất phục vụ sự phát triển các cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn và dài ngày, cỏ chăn nuôi ở các vùng trung du, miền núi VN

KS Ngô Sỹ Giai

2002

2004

123

DTNC2-B

Nghiên cứu áp dụng mô hình dự báo năng suất, sản lượng lúa đồng bằng sông Cửu Long

TS Nguyễn Thị Hà

2002

2004

122

DTNC2-B/2003-2004

Nghiên cứu thử nghiệm dự báo thời đoạn ngắn chất lượng không khí vùng đồng bằng Bắc Bộ

TS Dương Hồng Sơn

2002

2004

121

DTNC2-B

Đánh giá cân bằng nước và diễn biến của quan hệ mực nước và lưu lượng nước sông Hồng (đoạn Sơn Tây-Hà Nội-Thượng cát)

KS Hồ Thị Sơn/TS Hoàng Minh Tuyển

2002

2003

120

DTNC2-B/2003-2004

Đánh giá vai trò của sông Đáy trong việc phòng chống lũ khi có hồ Đại Thị và Sơn La.

ThS Đặng Lan Hương

2002

 

119

 

Nghiên cứu các đặc trưng lũ lụt năm 2001 ở đồng bằng sông Cửu Long

 

2001

2002

118

 

Nghiên cứu thử nghiệm dự báo khí hậu ở Việt Nam

 

2001

2003

117

 

Cơ chế thoát lũ dưới ảnh hưởng của thủy triều và các công trình thủy lợi ven biển ĐBSCL (thuộc dự án Nghiên cứu lũ ĐBSCL năm 2001)

KS. Bảo Thạnh

2001

2003

116

 

Đánh giá mối tương quan giữa lượng nước lũ vào Tứ giác Long Xuyên và lượng nước lũ qua Châu Đốc

KS. Nguyễn Văn Trọng

2001

2003

115

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố khí tượng đến khả năng đậu hạt của cây bắp

TS. Bùi Việt Nữ

2001

2003

114

 

Nghiên cứu tính toán sạt lở bờ vùng ven biển Nam Bộ dưới tác động của sóng

KS. Hồ Ngọc Sang

2001

2003

113

 

Nghiên cứu dự báo dòng bùn cát, phù sa và sự xói lở khu vực sông vùng Tân Châu

TS. Nguyễn Kỳ Phùng

2001

2003

112

 

Phân tích phổ lượng mưa các trạm đồng bằng Nam bộ và dự báo dài hạn lượng mưa cho từng thời kỳ

ThS. Lương Văn Việt

2001

2003

111

DTNC2-B/2003-2005

Xây dựng công nghệ tính toán dự báo lũ lớn hệ thống sông Hồng và Thái Bình

TS Trần Thục

2001

2002

110

DTNC2-B/2003-2004

Đánh giá tác động của thiên tai đến năng suất, sản lượng lương thực chính ở đồng bằng sông Cửu Long và các gải pháp ứng phó.

TS Nguyễn Văn Liêm

2001

2003

109

DTNC2-B/2003-2004

Nghiên cứu vận dụng mô hình thủy động lực mưa – dòng chảy phục vụ tính toán dòng chảy lũ

TS Lương Tuấn Anh

2001

2003

108

TT KT-KH

Hệ sinh thái rừng với khí hậu thủy văn Tây Nguyên và Tây Bắc

PTS Trần Việt Liễn

2001

 

107

Phân viện

Ứng dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ các đặc trưng KTTV và MT

KS. Bảo Thạnh

2000

2002

106

Phân viện

Bước đầu nghiên cứu những biến động thời tiết khí hậu ở Nam Bộ để phục vụ công tác dự báo

ThS. Nguyễn Thị Hiền Thuận

2000

2002

105

Phân viện

Tính toán dòng chảy ven bờ phía Nam biển Đông

ThS. Nguyễn Thế Hào

2000

2002

104

Phân viện

Đặc điểm thủy văn nội đồng sau khi xây dựng hệ công trình thủy lợi Tầm Phương

KS. Trương Văn Hiếu

2000

2002

103

Phân viện

Cân bằng nước hồ Dầu Tiếng Tây Ninh

TS. Bùi Đức Tuấn

2000

2002

102

Danh sach de tai 96-09

Nghiên cứu thử nghiệm dự án dự báo khí hậu ở Việt Nam.

TS Nguyễn Duy Chinh

2000

 

101

Danh sach de tai 96-09

N/c áp dụng mô hình DESERT tính toán chất lượng nước cho hệ thống sông Hồng

KS Lê Quang Hải

2000

2002

100

Danh sach de tai 96-09

Nghiên cứu, tính toán bồi lắng và nước dềnh ứng với các phương án xây dựng khác nhau của hồ chứa Sơn La

KS Nguyễn Kiên Dũng

2000

2002

99

Ds de tai 2001-nay

Nghiên cứu tính toán dòng chảy cát bùn lưu vực sông Sêssan để phục vụ quản lý lưu vực và đánh giá hồ chứa Yaly

KS Phạm Văn Sơn

2000

2002

98

DTNC2-A

Hướng dẫn phân tích một số thông số môi trường không khí và nước

KS Trần Sơn

2000

2002

97

DTNC2-A

Đánh giá khả năng phân lũ sông Đáy và sử dụng lại các khu chậm lũ và đề xuất các phương án xử lý khi gặp lũ lớn khẩn cấp, thuộc Chương trình Phòng chống lũ đồng bằng sông Hồng và Thái Bình

TS Lã Thanh Hà

2000

 

96

DTNC2-A

Nghiên cứu điều kiện và khả năng làm mưa nhân tạo trong khu vực Tây Nguyên

TS Trần Duy Bình

2000

 

95

TT KT-KH

Một số dạng thời tiết nguy hiểm đối với cây trồng ngắn ngày và cây ăn quả ở tỉnh Cao Bằng vầ cách phòng tránh

TS Nguyễn Văn Thắng

2000

 

94

DTNC2-B

Xác định một số đặc trưng lớp biên theo các tầng kết khác nhau tại khu vực Hà Nội vào các tháng đặc trưng cho mùa Đông và mùa Hè

KS Nguyễn Lê Tâm

1999

2001

93

DTNC2-A

Nghiên cứu một số đặc điểm của gió mùa mùa đông ở VN

KS Nguyễn Thị Bích Hợp

1999

2001

92

TT KT-KH

Cơ sở sinh khí hậu của vấn đề xác định phụ cấp khu vực trên lãnh thổ Việt Nam

PTS Trần Việt Liễn

1999

1999

91

TT KT-KH

Đánh giá ảnh hưởng củ nhiệt độ thấp và sương muối đến sự gieo trồng cây cà phê ở Sơn La

Nguyễn Hữu Bảo

1998

1999

90

TT KT-KH

Ứng dụng phần mềm WASP áp dụng tính năng lượng gió ở những nơi có địa hình phức tạp ở Việt Nam

Bùi Thị Tân

1998

 

89

DTNC2-A

Điều tra khảo sát môi trường không khí và nước

TTNC MT KK&Nước

1998

1999

88

DTNC2-A

Nghiên cứu vai trò của hệ thống hồ chứa bậc thang trên sông Đà trong việc phòng chống lũ hạ du

KS Hoàng Minh Tuyển

1998

1999

87

DTNC2-A

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tính lũ lớn nhất có khả năng xẩy ra trên lưu vực sông Đà

Th.S Đặng Lan Hương

1998

1999

86

DTNC2-A

Nghiên cứu chế độ lũ tiểu mãn miền Trung Việt Nam

KS Hồ Thị Sơn

1998

1999

85

DTNC2-A

Nghiên cứu lập bản đồ chỉ số xói mòn do mưa ở Việt Nam

KS Vũ Phương Ngà

1998

1999

84

DTNC2-B

ENSO và hoạt động của XTNĐ trên Biển Đông và VN

PTS Trần Việt Liễn

1997

1998

83

DTNC2-B

ENSO và ảnh hưởng của nó đến nhiệt độ và lượng mưa ở VN

TS Nguyễn Duy Chinh

1997

1998

82

DTNC2-B

Dự báo 24-48 giờ vùng bão tới (giai đoạn 2)

PTS Nguyễn Viết Phong

1997

1998

81

DTNC2-B

Ảnh hưởng của không khí lạnh đến bão và ATNĐ biển Đông

KS Đặng Hồng Nga

1997

1999

80

DTNC2-B

Nghiên cứu khả năng thoát lũ Đồng Tháp Mười

PTS Trần Thục

1997

1998

79

TT KT-KH

Đặc điểm khí hậu các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng

TS. Nông Thị Lộc

1997

 

78

DTNC2-A

Nghiên cứu gió đất biển ở VN

KS Trịnh Thanh Tre

1997

1998

77

DTNC2-A

Đặc điểm mưa bão ở Việt Nam

TS Nguyễn Văn Thắng

1997

1998

76

DTNC2-A

Nghiên cứu chế độ phù sa lơ lửng hạ lưu sông Hồng trước và sau khi có hồ Hoà Bình

KS Phạm Hồng Phương

1997

1998

75

DTNC2-A

Nghiên cứu khả năng thoát lũ sông Thái Bình đoạn Cát Khê – Ngọc Điểm

KS Đoàn Thanh Hằng

1997

1998

74

DTNC2-A

Nghiên cứu đánh giá tính đồng bộ xuất hiện đặc trưng dòng chảy 1 số sông chính ở VN

KS Vũ Kim Dung

1997

1998

73

DTNC2-A

Điều kiện KTNN đối với 1 số giống lúa lai TQ đang gieo trồng ở các tỉnh phía bắc

KS Nguyễn Thị Hồng Minh

1997

1999

72

DTNC2-A

Nghiên cứu xói mòn lưu vực và chế độ dòng chảy cát bùn sông Sêsan

KS Phạm Văn Sơn

1997

1998

71

DTNC2-A

Nghiên cứu sự phân bố của gió và rối theo độ cao lớp biên khí quyển tại Hà Nội

TS Vương Quốc Cường

1997

1999

70

DTNC2-A

Nghiên cứu các biện pháp chống sét cho các phương tiện đo KTTV chủ yếu

KS Đinh Tiến Lợi

1997

1999

69

DTNC2-A

Nghiên cứu sự mở đầu gió mùa mùa hè trên khu vực Tây Nguyên-Nam Bộ

Th.S Phạm T.Thanh Hương

1996

1998

68

DTNC2-A

Nghiên cứu trường gió bão theo số liệu thám sát bay

PTS Trần Duy Bình

1996

1998

67

DTNC2-A

Điều kiện KTNN với sự phát triển của sâu hại bông

KS Đặng Thanh Hà

1996

1998

66

DTNC2-A

Nghiên cứu các thành phần cán cân nước trên đồng ruộng

KS Nguyễn Văn Liêm

1995

1999

65

DTNC2-A

Xu thế, chu kỳ khí hậu ở Việt nam

TS Nguyễn Duy Chinh

1995

1999

64

DTNC2-A

Khảo sát vi khí hậu vùng hồ Hoà Bình phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp

TS Nông Thị Lộc

1995

1999

63

DTNC2-A

Xây dựng tập số liệu và bản đồ một số đặc trưng yếu tố khí hậu có hại cho vùng núi Tây Bắc-Việt Bắc

TS Nông Thị Lộc

1995

1999

62

DTNC2-A

TBKT : Xây dựng và áp dụng thử nghiệm mô hình phục vụ thông tin khí tượng nông nghiệp cho một cơ sở sản xuất nông nghiệp

PTS Nguyễn Văn Viết

1995

1998

61

DTNC2-A

TBKT: Áp dụng mô hình thống kê thời tiết, cây trồng để dự báo năng suất lúa và ngô cho các tỉnh Đb Bắc Bộ

TS Nguyễn Thị Hà

1995

1999

60

DTNC2-A

TBKT: Áp dụng công nghệ tin học vào tính toán đặc trưng hình thái lưu vực sông Việt Nam

KS Nguyễn Lê Tuấn, KS Hoàng Minh Tuyển

1995

1998

59

DTNC2-A

TBKT: Ứng dụng phần mềm WASP (Đan Mạch) để tính năng lượng gió cho các địa hình phức tạp

KS Bùi Thị Tân

1995

1998

58

DTNC2-A

Nghiên cứu, đánh giá tình hình cạn kiệt và khả năng nước sông cung ứng cho cây trồng các tỉnh miền Trung

KS Đặng Khắc Riêng

1995

1998

57

DTNC2-A

Nghiên cứu hiện tượng khuyết hụt gió mùa mùa hè và những ảnh hưởng của nó đến khí hậu Việt Nam

KS Nguyễn Thị Bích Hợp

1995

1999

56

DTNC2-A

Nghiên cứu, kiểm kê và xác định các đặc trưng hình thái lưu vực sông suối nhỏ khu vực Đông Bắc VN

KS Dương Thị Quý

1995

1999

55

DTNC2-A

Nghiên cứu, ứng dụng mô hình quản lý nước mưa (SWMM) để xác định gây ngập úng ở đô thị

TS Lã Thanh Hà

1995

1998

54

DTNC2-A

Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của hồ Hoà Bình đến phân phối dòng chảy hạ lưu sông Hồng

TS Lương Tuấn Anh

1995

1999

53

TT KT-KH

Khí hậu thuỷ văn với qui hoạch rừng khu vực Tây Nguyên và Tây Bắc

Trần Việt Liễn

1995

 

52

TT KT-KH

Phấn bố năng lượng gió trên lãnh thổ Việt Nam

Phan Mỹ Tiên

1995

 

51

TT KT-KH

Xây dựng tiểu chuẩn về áp lực gió trên lãnh thổ Việt Nam

Trần Việt Liễn

1995

 

50

TT KT-KH

Đánh giá ảnh hưởng của các điều kiện khí hậu đến một số bệnh phổ biến ở vùng núi Việt Bắc

Đào Thị Thuý

1994

1996

49

TT KT-KH

Phân vùng bức xạ quang hợp trên lãnh thổ Việt Nam

Nguyễn Ngọc Thông

1994

1996

48

DSDT-B

Nghiên cứu điều kiện KTNN phục vụ việc xây dựng các mô hình trồng trọt ở các tỉnh miền núi phía Bắc

KS Nguyễn Đại Khánh

1994

1996

47

DTNC2-A

Nghiên cứu diễn biến của thiên tai khí hậu và kiến nghị chuyển đổi cơ cấu thời vụ gieo trồng cây lương thực ở các tỉnh ven biển miền Trung

PTS Nguyễn Văn Viết

1994

1999

46

DTNC2-A

Sử dụng số liệu rađa khí tượng để xác định phân bố mưa trong bão ở miền bắc Việt Nam

KS Trần Tấn Dũng

1994

1999

45

DSDT

Quy phạm quan trắc khí tượng nông nghiệp trên đồng ruộng

KS Nguyễn Mộng Cường

1994

1998

44

DSDT

Quy phạm khảo sát khí tượng nông nghiệp trên đồng ruộng

KS Lưu Đăng Thứ

1994

1998

43

DSDT

Công nghệ lập bản đồ nguy cơ ngập lụt

TS Hoàng Niêm, TS Lương Tuấn Anh

1994

1998

42

DTNC2-A

TBKT : Áp dụng CLICOM trong nghiên cứu khí hậu

KS Nguyễn Khắc Hiếu

1993

1995

41

DTNC2-A

Đánh giá độ biến động PH trong nước mưa

KS Đặng Xuân Hiển

1993

1999

40

DTNC2-A

Ảnh hưởng của nhiệt độ nước biển đến cường độ xoáy thuận nhiệt đới trên biển Đông

GS Lê Đình Quang

1993

1995

39

DTNC2-A

Lũ và Mưa gây úng Bắc Bộ

KS Đỗ Đình Khôi

1993

1995

38

DTNC2-B

Áp dụng thành quả một số công nghệ của dự án VIE86/025 vào sản xuất và quy trình KTNN

KS Lê Nguyên Tường

1993

1995

37

DTNC2-B

Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu mùa vụ ở Sóc Sơn và Nghi Lộc

KS Ngô Sĩ Giai

1993

1995

36

DTNC2-B

Nghiên cứu tính ổn định của NS lúa vụ đông xuân

PTS Nguyễn Chín

1993

1995

35

DTNC2-B

Hiện trạng chất lượng nước vùng cửa sông thuộc hệ thống sông Thái Bình

KS Phạm Văn Xuân (TTMT)

1992

1994

34

DTNC2-A

Đặc điểm trong chế độ gió có liên quan đến việc khai thác năng lượng gió trên lãnh thổ VN

PTS Phan Mỹ Tiên

1992

1994

33

DTNC2-A

TBKT: Xây dựng công nghệ dự báo năng suất lúa trung bình tỉnh ở Đb Bắc Bộ

KS Ngô Sỹ Giai

1992

1999

32

DTNC2-A

Xây dựng tập số liệu bức xạ Việt nam thời kỳ 1961-1990

TS Nguyễn Ngọc Thông

1992

1999

31

DTNC2-A

Tính toán và ước lượng các trị số khí hậu cực đoan cho một số khu vực miền núi, trung du

GS Nguyễn Trọng Hiệu

1992

1998

30

DTNC2-A

Phương pháp thống kê Synốp dự báo 2,3 ngày vùng bão tới

TS Nguyễn Viết Phong

1992

1998

29

DTNC2-A

Nghiên cứu và đánh giá sự biến đổi ÔZôn trong gió mùa mùa hè

TS Nguyễn Văn Thắng

1992

1994

28

DTNC2-A

Nghiên cứu, đánh giá phân phối dòng chảy sông Hồng trước và sau khi có công trình Hoà Bình

TS Lương Tuấn Anh

1992

1994

27

DTNC2-A

Phương pháp tính toán lượng nước tràn ngập mùa lũ Đồng Tháp Mười

PGS.TS Ngô Trọng Thuận

1992

1994

26

TT KT-KH

Điều kiện khí hậu với tổ chức nghỉ ngơi và du lịch và du lịch trên lãnh thổ Việt Nam

Trần Việt Liễn

1992

1994

25

DTNC2-A

Đánh giá ảnh hưởng của ĐK khí hậu đến một số bệnh phổ biến ở vùng Việt Bắc

KS Đào Thị Thuý

1991

1993

24

DTNC2-A

Xác định lượng nước cần tiêu thoát do mưa ở Hà Nôi

TS Lã Thanh Hà

1991

1993

23

DTNC2-A

Hạn hán khí hậu và tác động của chúng đến Việt Nam

GS Nguyễn Trọng Hiệu

1991

1993

22

DTNC2-A

Chuyên khảo về đặc điểm khí hậu gió mùa nhiệt đới ở Việt Nam

GS Phạm Ngọc Toàn

1991

1992

21

DTNC2-A

Đặc điểm khí tượng hải văn vịnh Gành Rái, Cần Giờ

TS Phan Văn Hoặc

1991

1992

20

DTNC2-A

Cán cân ẩm và hệ thống chỉ tiêu ẩm … tại Cần Thơ-Hậu Giang

TS Nguyễn Văn Quang

1991

1992

19

DTNC2-A

Tính toán các đặc trưng nguồn nước hồ Hoà Bình

TS Lương Tuấn Anh

1991

1993

18

TT KT-KH

Phân vùng khí hậu Việt Nam

Nguyễn Hữu Tài

 

1991

17

DTNC2-A

Nguồn nước và khả năng cấp nước của các sông suối ven biển miền Trung

PGS.TS Trần Thanh Xuân

1990

1992

16

DTNC2-A

Kiểm kê và xác định đặc trưng hình thái lưu vực sông suối nhỏ

KS Trần Tuất, KS Dương Thị Quý

1990

1992

15

DTNC2-A

Nghiên cứu, đánh gía bồi lắng hồ Hoà Bình

PGS.TS Hoàng Niêm

1990

1991

14

DTNC2-A

Đánh giá ảnh hưởng của hồ chứa Hoà Bình đối với hình thái lòng sông và thoát lũ sông Hồng

PGS.TS Ngô Trọng Thuận

1989

1991

13

DTNC2-A

Thiên tai, lũ úng ở ven biển miền Trung

KS Đỗ Đình Khôi

1989

1991

12

DTNC2-A

Ảnh hưởng hồ chứa Hoà Bình đến xâm nhập mặn ở hạ lưu sông Hồng

KS Trần Văn Phúc

1989

1991

11

DTNC2-A

Ảnh hưởng của hồ chứa Hoà Bình đến khí hậu vùng phụ cận

TS. Nông Thị Lộc

1989

1991

10

DTNC2-A

Những dị thường về thời tiết và khí hậu ở Việt Nam

GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ

1989

1991

9

DTNC2-A

Tính toán lưu lượng nước vùng ảnh hưởng triều

PGS.TS Ngô Trọng Thuận

1989

1991

8

TT KT-KH

Phân vùng gió mạnh, gió bão trên lãnh thổ Việt Nam

Trần Việt Liễn

1988

1990

7

TT KT-KH

Đặc điểm khí hậu Tây Bắc

Nguyễn Trọng Hiệu

1981

 

6

TT KT-KH

Đặc điểm khí hậu Tây Nguyên

Nguyễn Trọng Hiệu

1980

 

5

TT KT-KH

Phân vùng bức xạ trên lãnh thổ Việt Nam Phục vụ khai thác năng lượng

Trần Huy Khang

1981

1985

4

TT KT-KH

Phân vùng tốc độ gió trung bình trên lãnh thổ Việt Nam phục vụ khai thác năng lượng gió

Trần Việt Liễn

1981

1985

3

TT KT-KH

Phân vùng khí hậu xây dựng Việt Nam

Trần Việt Liễn

1981

1984

2

TT KT-KH

Xây dựng bản đồ khí hậu kỹ thuật miền Bắc Việt Nam

Phan Mỹ Tiên

 

1979

1

TT KT-KH

Đặc điểm khí hậu tỉnh Lạng Sơn

Phan Mỹ Tiên

 

1968

 

Trả lời