IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Tuyển sinh
Thông báo mức thu học phí của Viện KHKTTVBĐKH
Thứ ba, 23/02/2016

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu xin thông báo mức thu học phí trong đường link dưới đây:
 
Mức thu học phí của Viện KHKTTVBĐKH