IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Tuyển sinh
THÔNG BÁO LỊCH THI VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2020
Thứ hai, 19/04/2021

Hội đồng thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thông báo lịch thi vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020, cụ thể như sau:

1. Hình thức thi tuyển vòng 2: Phỏng vấn

- Thang điểm: 100 điểm.

- Thời gian phỏng vấn: 30 phút

2. Tiêu chí, phương pháp chấm điểm và tính điểm phỏng vấn

a) Tiêu chí: Kết quả phỏng vấn + điểm ưu tiên (nếu có)

b) Phương pháp tính điểm các tiêu chí: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, trong đó:

- Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ (chuyên ngành): 60 điểm;

- Hiểu biết về ngạch viên chức, các kiến thức xã hội, trình độ tin học, ngoại ngữ: 30 điểm;

- Khả năng giao tiếp, động cơ dự tuyển, ứng xử tình huống, thành tích đã đạt được trong quá trình công tác và học tập: 10 điểm.

c) Kết quả xét trúng tuyển:

- Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao nhất lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

3. Thời gian: 08h30 ngày 26/4/2021.

4. Địa điểm: Phòng 116 và Phòng 131, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, số 23/62 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Khi đến tham dự Phỏng vấn, đề nghị các ứng viên mang theo:

1. Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020.

2. Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân.

Trân trọng thông báo./.

Tài liệu định hướng ôn tập:

1. Vị trí yêu cầu trình độ chuyên môn Hải dương học: HAI DUONG HOC

2. Vị trí yêu cầu trình độ chuyên môn thủy văn học: THUY VAN HOC

3. Vị trí yêu cầu chuyên môn: Kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng: KE TOAN_QTKD_TCNH

4. Vị trí yêu cầu chuyên môn khí tượng khí hậu: KTKH

5. Vị trí tuyển dụng thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng nông nghiệp:KTNN

6. Vị trí tuyển dụng thuộc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường: MT

7. Vị trí tuyển dụng thuộc Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu:BĐKH

8. Vị trí tuyển dụng thuộc Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế: KHĐTHTQT

9. Vị trí tuyển dụng thuộc Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu: TAP CHI

10. Vị trí tuyển dụng thuộc Phòng Nghiên cứu Công nghệ KTTV&BĐKH: CONG NGHE

11. Vị trí yêu cầu trình độ chuyên môn về Môi trường, công nghệ sinh học môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý đất đai tại Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu: PHAN VIEN