IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Tuyển sinh
Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2021
Thứ ba, 04/05/2021

Năm 2021, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tuyển sinh vào các ngành Biến đổi khí hậu, Thủy văn học, Khí tượng và khí hậu học, Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

 

Chi tiết về thông tin tuyển sinh và hướng nghiên cứu tại các đường link sau: