IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Tuyển sinh
Thông báo tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2022
Thứ sáu, 11/02/2022

Đợt 1 Năm 2022, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tuyển sinh vào ngành Biến đổi khí hậu và ngành Thủy văn học.
 
Chi tiết về thông tin tuyển sinh và hướng nghiên cứu tại các đường link sau:
 
1. Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2022.
 
2. Hướng nghiên cứu:
- Ngành Biến đổi khí hậu.
- Ngành Thủy văn học.