IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Tuyển sinh
Đề án Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2022
Thứ hai, 05/09/2022

Ngày 01/9 vừa qua, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã ban hành Đề án Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2/2022. Đề án nêu rõ các thông tin chung về cơ sở đào tạo, các nội dung cụ thể như: Đối tượng tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh...
Xem chi tiết Đề án TẠI ĐÂY