IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh năm 2018
Thứ tư, 16/05/2018

Năm 2018, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tuyển sinh 03 chỉ tiêu vào các ngành Biến đổi khí hậu, Khí tượng và khí hậu học, Thủy văn học, Hải dương học.

         Chi tiết tại các đường link sau:
         Thông báo tuyển sinh 2018
          Hướng nghiên cứu 2018