IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh năm 2017
Thứ ba, 16/05/2017

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thông báo về tuyển nghiên cứu sinh (NCS) năm 2017 như sau:

1. Các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ:
a. Khí tượng và khí hậu học
b. Thủy văn học
c. Hải dương học
d. Quản lý Tài nguyên và Môi trường
e. Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 5 chuyên ngành: 10 NCS trong đó chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường là 03 NCS. Chi tiết tại đường link dưới đây:
 
Thông báo tuyển sinh 2017
 
Hướng nghiên cứu 2017
 
Thông báo tuyển sinh được đăng tải trên trang web của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường và được gửi đến các đơn vị trong và ngoài Bộ.