IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Bảo vệ Luận án
Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Nguyễn Xuân Trịnh
Thứ ba, 03/04/2018

Ngày 03/04/2018, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Nguyễn Xuân Trịnh với đề tài luận án: “Nghiên cứu phân vùng sinh thái tự nhiên nuôi trồng thủy sản do tác động của biến đổi khí hậu, chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, mã số: 62850101.

Tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Xuân Trịnh có các giáo sư, phó giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực Môi trường, Biến đổi khí hậu và các nhà khoa học đến từ Đại học Khoa học Tự nhiên, Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội... cùng một số cán bộ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.