IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Bảo vệ Luận án
Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Thái Thị Thanh Minh
Thứ sáu, 23/05/2014

Ngày 23 tháng 5 năm 2014, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường (nay là Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Thái Thị Thanh Minh với đề tài luận án: Nghiên cứu ứng dụng mô hình số để mô phỏng khí hậu nhiều năm cho khu vực Việt Nam và lân cận, chuyên ngành Khí tượng và khí hậu học, mã số: 62440222.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện được thành lập theo Quyết định số 164/QĐ-VKTTVMT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Hội đồng gồm 07 thành viên:

- GS.TS. Trần Thục (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) - Chủ tịch Hội đồng;

- PGS.TS. Huỳnh Thị Lan Hương (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) - Thư kí Hội đồng;

- Ba Phản biện Hội đồng: PGS.TS. Ngô Lê Long (Trường Đại học Thủy lợi); PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên); TS. Nguyễn Kiên Dũng (Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia);

- Hai Ủy viên Hội đồng: PGS.TS. Nguyễn Thanh Hùng (Viện Khoa học Thủy lợi); TS. Bùi Văn Đức (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu).

Ngoài ra, tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Thái Thị Thanh Minh còn có các giáo sư, phó giáo sư và các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực Khí tượng và khí hậu học, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên … cùng một số cán bộ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Với 7/7 phiếu đánh giá tán thành, Hội đồng chấm luận án đã đánh giá cao tính phát hiện, tính khoa học và thực tiễn của đề tài luận án và nhất trí thông qua đề tài luận án.

Dưới đây là hình ảnh về buổi đánh giá luận án: