IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Bảo vệ Luận án
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Xuân Hiển
Thứ hai, 01/07/2013

           NCS. Nguyễn Xuân Hiển là NCS khóa 2008 của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường (nay là Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) với đề tài luận án: "Nghiên cứu nước dâng do bão có tính đến ảnh hưởng của sóng và áp dụng cho vùng ven biển Hải Phòng"; Chuyên ngành: Hải dương học; Mã số: 62440227
          
            Luận án của NCS bước đầu đánh giá ảnh hưởng của nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến các sóng thủy triều và mực nước cực trị trong bão; đã đánh giá được sự đóng góp của nước dâng do sóng đến mực nước cực trị trong bão tại các điểm sát bờ, từ đó đề xuất bổ sung thêm thành phần nước dâng do sóng trong tính toán mực nước cực trị trong bão và áp dụng cho vùng biển Hải Phòng.
 
            Các thông tin luận án có thể tải theo đường link dưới đây:
 
 Luan an
 
Tom tat_LA_Tieng Viet
 
Tom tat_LA_Tieng Anh
 
Trang thong tin_LA_Tieng Viet
 
Trang thong tin_LA_Tieng Anh