IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Bảo vệ Luận án
Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Xuân Hiển
Chủ nhật, 04/08/2013

Ngày 4 tháng 8 năm 2013, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường (nay là Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Xuân Hiển với đề tài luận án: "Nghiên cứu nước dâng do bão có tính đến ảnh hưởng của sóng và áp dụng cho vùng ven biển Hải Phòng"; Chuyên ngành: Hải dương học, mã số: 62440227.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện được thành lập theo Quyết định số 98/QĐ-VKTTVMT ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường. Hội đồng gồm 07 thành viên:

- GS.TS. Lê Đức Tố (Chuyên gia) - Chủ tịch Hội đồng;

- PGS.TS. Dương Hồng Sơn (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) - Thư kí Hội đồng;

- Ba Phản biện Hội đồng: PGS.TS. Đinh Văn Mạnh (Viện Cơ học); TS. Nguyễn Ngọc Huấn (Chuyên gia); PGS.TS. Phạm Văn Huấn (Đại học Khoa học Tự nhiên);

- Hai Ủy viên Hội đồng: PGS.TS. Lê Đình Thành (Đại học Thủy lợi); TS. Bùi Văn Đức (Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia).

Ngoài ra, tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Xuân Hiển còn có các giáo sư, phó giáo sư và các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Viện Khoa học Thủy lợi … cùng một số cán bộ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Với 7/7 phiếu đánh giá tán thành, Hội đồng chấm luận án đã đánh giá cao tính phát hiện, tính khoa học và thực tiễn của đề tài luận án và nhất trí thông qua đề tài luận án.

Dưới đây là hình ảnh về buổi đánh giá luận án: