IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Bảo vệ Luận án
Họp HĐKHCN&ĐT của Viện thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Lê Quốc Huy
Thứ hai, 29/10/2018

Ngày 29 tháng 10 năm 2018, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tổ chức họp Hội đồng Khoa học Công nghệ và Đào tạo thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Lê Quốc Huy. Tới tham dự buổi họp có các thầy/cô là thành viên trong Hội đồng Khoa học Công nghệ và Đào tạo của Viện.
 
Tại buổi họp, Phòng KHĐT&HTQT đã công bố Công văn số Công văn số 3629/BGDĐT- GDĐH ngày 21/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông qua kết quả thẩm định hồ sơ quá trình đào tạo của NCS. Lê Quốc Huy và công bố biên bản họp tổ thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS. Các thành viên Hội đồng thảo luận và kết quả là: 25/27 thành viên Hội đồng đều nhất trí thông qua công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Lê Quốc Huy bằng các phiếu đánh giá tán thành.