IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Bảo vệ Luận án
Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Văn Hồng
Thứ năm, 31/08/2017

Ngày 31/8/2017, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Văn Hồng với đề tài luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của nước mưa chảy tràn đến chất lượng nước mặt sông Sài Gòn”, chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, mã số: 62850101.

Tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Văn Hồng có các giáo sư, phó giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Biến đổi khí hậu và các nhà khoa học đến từ Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Xây dựng Hà Nội, các cơ quan trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường… cùng một số cán bộ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

        Hội đồng và các nhà khoa học tham gia buổi bảo vệ đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cho nội dung của Luận án. Luận án đã được các thành viên Hội đồng đánh giá cao về tính phát hiện và tính thực tiễn của đề tài và nhất trí thông qua đề tài . Dưới đây là một số hình ảnh về buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện: