IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Bảo vệ Luận án
Thông tin luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Vũ Thị Phương Thảo
Thứ sáu, 08/09/2017

       Nghiên cứu sinh (NCS) Vũ Thị Phương Thảo là NCS khóa 2013 - 2017 của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường (nay là Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) theo Quyết định số 300/QĐ-VKTTVMT ngày 14/11/2013, chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, mã số 62850101.

        Tên đề tài luận án của NCS là: “Nghiên cứu, đánh giá vai trò của một số loài thủy sinh chủ yếu và nghiên cứu các giải pháp sinh học nhằm cải thiện chất lượng môi trường nước sông Nhuệ”

Đề tài luận án đã tiến hành thực nghiệm sử dụng các thuỷ sinh thực vật Cây Thuỷ trúc với tên khoa học Cyperus alterfolious hay Cyperus flabelliformis Routt; Cây Rau muống với tên khoa học Impomoea aquatic Forsk; Cây Rau ngổ trâu với tên khoa học là Enydra fluctuans Lour để hấp thụ các chất ô nhiễm có hàm lượng cao trong nước sông Nhuệ. Kết quả nghiên cứu cho thấy 3 loài thực vật thuỷ sinh này đã thể hiện khả năng hấp thụ tốt các chất ô nhiễm có hàm lượng cao trong nước sông Nhuệ tạo sinh khối thực vật, đáp ứng yêu cầu cho việc sử dụng để cải thiện chất lượng nước sông Nhuệ. Luận án cũng đã xây dựng được mô hình sử dụng các loài thực vật thuỷ sinh này trong việc cải thiện môi trường nước sông Nhuệ là mô hình đất ngập nước với dòng chảy bề mặt với thời gian trồng phù hợp cho thực vật thuỷ sinh phát triển tốt, cách bố trí các bề nổi không ảnh hưởng nhiều đến dòng chảy của nước, tạo cảnh quan sinh thái đẹp. Sinh khối sau xử lý nên khuyến khích sử dụng làm sinh khối hầm ủ biogas hoặc làm nguyên liệu cho khí hoá.

          Các thông tin luận án có thể tải theo đường link dưới đây:

Luan an 
 
Tom tat LA_Tieng Anh
 
Tom tat LA_ Tieng Viet
 
Trang thong tin dong gop moi LA_Tieng Anh
 
Trang thong tin dong gop moi LA_Tieng Viet