IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Bảo vệ Luận án
Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Phạm Thanh Long
Thứ sáu, 27/10/2017

Ngày 27/10/2017, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Phạm Thanh Long với đề tài luận án: “Nghiên cứu lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu đến quy hoạch sử dụng không gian khu kinh tế mở Nhơn Hội, Bình Định”, chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, mã số: 62850101.

Tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Phạm Thanh Long có các giáo sư, phó giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Biến đổi khí hậu và các nhà khoa học đến từ Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Phía Nam; Vụ Khoa học và Công nghệ; các cơ quan trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường… cùng một số cán bộ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Luận án của NCS đã sử dụng tổ hợp các phương pháp truyền thống (thu thập và khảo sát, bản đồ, viễn thám GIS) kết hợp các phương pháp nghiên cứu đặc thù như phương pháp mô hình hóa, phương pháp đánh giá tác động và tính dễ bị tổn thương do BĐKH, NBD; phương pháp lồng ghép BĐKH vào quy hoạch sử dụng không gian để đánh giá tác động của BĐKH đến hệ thống tự nhiên (biến đổi đường bờ, biến động trầm tích tầng mặt, xâm nhập mặn) và mức độ dễ bị tổn thương do BĐKH, NBD đối với dân cư và các đặc trưng kinh tếcủa Khu kinh tế nhằm đề xuất các giải pháp lồng ghép BĐKH vào Quy hoạch sử dụng không gian Khu kinh tế Nhơn Hội

Hội đồng và các nhà khoa học tham gia buổi bảo vệ đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cho nội dung của Luận án. Luận án đã được các thành viên Hội đồng đánh giá cao về tính mới của đề tài, các thành viên Hội đồng đều đánh giá NCS đạt trình độ Tiến sĩ; Và có những vấn đề cần phải hoàn thiện trước khi nộp thư viện và họp hội đồng khoa học của Viện xét cấp bằng tiến sĩ. Dưới đây là một số hình ảnh về buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện:

 

GS. TS. Mai Trọng Nhuận, chủ tịch hội đồng điều hành cuộc họp

 

NCS. Phạm Thanh Long trình bày báo cáo

 

Toàn thể

Phòng KHĐTHTQT