IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Bảo vệ Luận án
Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Chu Thị Thanh Huơng
Thứ sáu, 03/11/2017

Ngày 02/11/2017, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Chu Thị Thanh Hương với đề tài luận án: “Nghiên cứu cơ sở khoa học trong việc xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, áp dụng cho tỉnh Quảng Ngãi, chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, mã số: 62850101.

Tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Chu Thị Thanh Hương có các giáo sư, phó giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực Môi trường, Biến đổi khí hậu và các nhà khoa học đến từ Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Thủy lợi Hà Nội, Viện Chiến lược chính sách TN&MT, Trung tâm môi trường và phát triển nguồn lực cộng đồng, Cục biến đội khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng một số cán bộ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Hội đồng và các nhà khoa học tham gia buổi bảo vệ đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cho nội dung của các Luận án. Mặc dù vẫn còn một số nội dung cần được chỉnh sửa cho phù hợp nhưng luận án đã được thành viên Hội đồng đồng ý với 6/7 phiếu tán thành. Kết thúc buổi bảo vệ, Hội đồng đã thống nhất NCS. Chu Thị Thanh Hương được bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện sau khi đã chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi đánh giá luận án: