IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Bảo vệ Luận án
Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Lê Thị Mai Vân
Thứ tư, 06/12/2017

Ngày 06/12/2017, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Lê Thị Mai Vân với đề tài luận án: “Nghiên cứu xác định chỉ số bền vững của lưu vực sông và áp dựng thí điểm cho lưu vực sông Cầu, chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, mã số: 62850101.

Tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Lê Thị Mai Vân có các giáo sư, phó giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực Môi trường, Biến đổi khí hậu và các nhà khoa học đến từ Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Thủy lợi Hà Nội... cùng một số cán bộ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Hội đồng và các nhà khoa học tham gia buổi bảo vệ đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cho nội dung của các Luận án. Mặc dù vẫn còn một số nội dung cần được chỉnh sửa cho phù hợp nhưng luận án đã được thành viên Hội đồng đồng ý với 7/7/7 phiếu tán thành. Kết thúc buổi bảo vệ, Hội đồng đã thống nhất NCS. Lê Thị Mai Vân được bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện sau khi đã chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung.