IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Bảo vệ Luận án
Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Vũ Văn Cương
Thứ tư, 03/04/2019

Ngày 03/4/2019, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Vũ Văn Cương với đề tài luận án:“Sử dụng tri thức bản địa, giải pháp nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong cộng đồng dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu, chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, mã số: 62850101.

Tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Vũ Văn Cương có các giáo sư, phó giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực Môi trường, Biến đổi khí hậu và các nhà khoa học trong và ngoài Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Hội đồng và các nhà khoa học tham gia buổi bảo vệ đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cho nội dung của các Luận án. Mặc dù vẫn còn một số nội dung cần được chỉnh sửa cho phù hợp nhưng luận án đã được thành viên Hội đồng đồng ý với 7/7/7 phiếu tán thành. Kết thúc buổi bảo vệ, Hội đồng đã thống nhất NCS. Vũ Văn Cương được bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện sau khi đã chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ: