IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Bảo vệ Luận án
Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Đào Minh Trang
Thứ tư, 22/05/2019

Ngày 22 tháng 5 năm 2019, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Đào Minh Trang với đề tài: "Nghiên cứu xây dựng phương pháp luận và tính toán dấu vết các-bon cho sản phẩm lúa gạo của Việt Nam"; Ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221 theo Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở số 128/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 03 tháng 05 năm 2019 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Luận án Tiến sĩ được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Huỳnh Thị Lan Hương và PGS. TS. Mai Văn Trịnh.

Sau khi nghe NCS. Đào Minh Trang trình bày nội dung luận án; 02 nhà khoa học phản biện nhận xét luận án, các thành viên của hội đồng nhận xét, đánh giá, các thầy cô giáo và nhà khoa học tham dự đã nhận xét, góp ý và giúp định hướng cho NCS tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện luận án. Hội đồng đánh giá luận án đã kết luận: Đề tài luận án của NCS. Đào Minh Trang có ý nghĩa lý luận và thực tiễn; không trùng với các công trình khoa học đã được công bố; đã đáp ứng về cơ bản yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩ ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá luận án với 7/7 phiếu đồng ý để luận án được bảo vệ trước hội đồng chấm luận án tiến sỹ cấp Viện sau khi đã chỉnh sửa và hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng chấm luận án cấp cơ sở.

Buổi bảo vệ luận án tiến sỹ cấp cơ sở kết thúc vào hồi 12h30’ cùng ngày.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Đào Minh Trang