IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Bảo vệ Luận án
Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Nguyễn Đăng Mậu
Thứ sáu, 10/11/2017

Ngày 10/11/2017, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS. Nguyễn Đăng Mậu với đề tài luận án: Nghiên cứu đánh giá và dự tính biến động của các đặc trưng gió mùa mùa hè ở Việt Nam, chuyên ngành Khí tượng và Khí hậu học, mã số: 62440222.

 

Tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Nguyễn Đăng Mậu có các giáo sư, phó giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực Khí tượng và khí hậu học đến từ Đại học Khoa học Tự nhiên, Trung tâm Khoa học Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Đại học Tài nguyên và Môi trường… cùng một số cán bộ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Hội đồng và các nhà khoa học tham gia buổi bảo vệ đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cho nội dung của Luận án. Luận án đã được thành viên Hội đồng đánh giá cao về tính mới và tính thực tiễn của đề tài. Hội đồng chấm luận án tiến sỹ cấp Cơ sở đã nhất trí thông qua luận án của NCS. Nguyễn Đăng Mậu và đều đồng ý cho NCS bảo vệ luận án cấp Viện.