IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Bảo vệ Luận án
Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Cái Anh Tú
Thứ bảy, 24/08/2019

Ngày 24/8/2019, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS. Cái Anh Tú với đề tài luận án: “Nghiên cứu xây dựng khung hướng dẫn phân vùng chất lượng nước theo mục đích sử dụng - Ứng dụng cho sông Nhuệ Đáy”, ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường, mã số: 9850101.

Tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Cái Anh Tú có các giáo sư, phó giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên và môi trường đến từ Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Tài nguyên và Môi trường… cùng một số cán bộ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

 

Hội đồng và các nhà khoa học tham gia buổi bảo vệ đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cho nội dung của Luận án. Luận án đã được thành viên Hội đồng đánh giá cao về tính mới và tính thực tiễn của đề tài. Hội đồng chấm luận án tiến sỹ cấp Cơ sở đã nhất trí thông qua luận án của NCS. Cái Anh Tú  và đều đồng ý cho NCS bảo vệ luận án cấp Viện.

 
        Sau đây là một số hình ảnh trong buổi bảo vệ cấp cơ sở của NCS. Cái Anh Tú: