IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Bảo vệ Luận án
Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Đào Minh Trang
Thứ sáu, 07/02/2020

Ngày 07 tháng 02 năm 2020, Viện Khoa học hoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Đào Minh Trang với đề tài luận án: Nghiên cứu xây dựng phương pháp luận và tính toán dấu vết các-bon cho sản phẩm lúa gạo tại vùng đồng bằng sông Hồng, ngành: Biến đổi khí hậu, mã số: 9440221.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện được thành lập theo Quyết định số 397/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Hội đồng gồm 07 thành viên:

- GS.TS. Trần Thục (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) - Chủ tịch Hội đồng;

- TS. Lê Ngọc Cầu (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) - Thư kí Hội đồng;

- Ba Phản biện Hội đồng: PGS. TS. Dương Văn Khảm (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu); PGS. TS. Đinh Vũ Thanh (Chuyên gia); TS. Hà Quang Anh (Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường); ;

- Hai Ủy viên Hội đồng: TS. Nguyễn Phương Nam (Tổ chức tiên phong khí hậu C40); TS. Nguyễn Thị Hiền Thuận (Chuyên gia).

Tham dự và phát biểu tại buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Đào Minh Trang có đại diện cơ sở đào tạo PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Ngoài ra còn có các giáo sư, phó giáo sư và các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực Biến đổi khí hậu đến từ Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn… cùng một số cán bộ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Hội đồng và các nhà khoa học tham gia buổi bảo vệ đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến tra đổi, đóng góp cho nội dung của Luận án. Luận án đã được các thành viên Hội đồng đánh giá cao về tính mới của đề tài, các thành viên Hội đồng đều đánh giá NCS đạt trình độ tiến sĩ. Và đưa ra một số vấn đề để NCS tiếp tục hoàn thiện trước khi nộp thư viện Quốc gia và họp hội đồng khoa học của Viện xét cấp bằng tiến sĩ.

Dưới đây là hình ảnh về buổi đánh giá luận án: