IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Bảo vệ Luận án
Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Thị Thanh
Thứ tư, 01/07/2020

Ngày 30 tháng 6 năm 2020, Viện Khoa học hoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Thị Thanh với đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ mặt nước biển đến quỹ đạo, cường độ bão trên Biển Đông, ngành: Khí tượng và khí hậu học, mã số: 9440222.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện được thành lập theo Quyết định số 187/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 30 tháng 5 năm 2020 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Hội đồng gồm 07 thành viên:

- GS. TS. Phan Văn Tân (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) - Chủ tịch Hội đồng;

- TS. Vũ Văn Thăng (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) - Thư kí Hội đồng;

- Ba Phản biện Hội đồng: PGS. TS. Nguyễn Bá Thủy (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia); TS. Công Thanh (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên); TS. Chu Thị Thu Hường (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội);

- Hai Ủy viên Hội đồng: PGS. TS. Dương Văn Khảm (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu); TS. Bùi Minh Tăng (Chuyên gia).

Tham dự và phát biểu tại buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Thị Thanh có đại diện cơ sở đào tạo PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Ngoài ra còn có các giáo sư, phó giáo sư và các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực Khí tượng và khí hậu học cùng một số cán bộ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Hội đồng và các nhà khoa học tham gia buổi bảo vệ đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cho nội dung của Luận án. Luận án đã được các thành viên Hội đồng đánh giá cao về tính mới của đề tài, các thành viên Hội đồng đều đánh giá NCS đạt trình độ tiến sĩ. Và đưa ra một số vấn đề để NCS tiếp tục hoàn thiện trước khi nộp thư viện Quốc gia.

Dưới đây là hình ảnh về buổi đánh giá luận án: