IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Dự báo thủy văn
Bản tin dự báo lũ quét lúc 01h ngày 25/9/2020
Thứ sáu, 25/09/2020

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 25/09/2020)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 25/09/2020 từ 20 đến 70 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 40mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Đắk Lắk

Ea Hleo, Ea súp

Cao

2

Gia Lai

Ia Grai

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Bắc Quang và Quang Bình

Trung Bình

2

Tuyên Quang

Lâm Bình, Chiêm Hóa và Hàm Yên

Trung Bình

3

Lào Cai

Bảo Yên và Văn Bàn

Trung Bình

4

Yên Bái

Lục Yên, Văn Yên và Mù Cang Chải

Trung Bình

5

Điện Biên

Mường Nhé

Trung Bình

6

Lai Châu

Mường Tè và Than Uyên

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 30 mm đến 80 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.