IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Bảo vệ Luận án
Đánh giá tính thời sự, giá trị khoa học của đề tài luận án và kết quả nghiên cứu của NCS. Tạ Văn Trung
Thứ năm, 08/04/2021

Chiều ngày 2 tháng 4 năm 2021, Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo – Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức buổi họp đánh giá tính thời sự đề tài luận án của NCS. Tạ Văn Trung. Buổi họp diễn ra dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng KHCNĐT của Viện.

        Trước Hội đồng, NCS. Tạ Văn Trung đã trình bày về các nội dung liên quan đến đề tài luận án: “Phát triển kinh tế theo hướng bền vững vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long”, ngành: Biến đổi khí hậu.

         Với những đóng góp mới của đề tài, bao gồm:

+ Đánh giá thực trạng và mức độ bền vững trong PTKT của vùng KTTĐ Vùng ĐBSCL thông qua bộ chỉ tiêu/ tiêu chí được tác giả xây dựng, từ đó làm rõ những nguyên nhân của thực trạng bền vững/ chưa bền vững đối với PTKT của vùng KTTĐ 5 vùng ĐBSCL trong bối cảnh BĐKH;

+ Đề xuất các định hướng và các giải pháp cơ bản nhằm PTKT theo hướng bền vững vùng KTTĐ vùng ĐBSCL đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Sau khi nghe NCS. trình bày luận án, các thành viên Hội đồng KHCNĐT và những người tham dự đã đưa ra các ý kiến về tính thời sự, giá trị khoa học của đề tài luận án và kết quả nghiên cứu.