IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Bảo vệ Luận án
Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Chu Thị Thanh Hương
Thứ bảy, 09/06/2018

Ngày 09/6/2018, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Chu Thị Thanh Hương với đề tài luận án: “Nghiên cứu cơ sở khoa học trong việc đánh giá các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu – Áp dụng cho tỉnh Quảng Ngãi”, chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường, mã số: 62850101.

Tham dự và phát biểu tại buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Chu Thị Thanh Hương có đại diện cơ sở đào tạo PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện KTTVBĐKH. Đến tham dự và đóng góp ý kiến cho buổi bảo vệ luận án tiến sĩ còn có các giáo sư, phó giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên và Môi trường, các nhà khoa học đến từ Các trường Đại học, các cơ quan trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường và các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

 
PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng phát biểu 

Hội đồng và các nhà khoa học tham gia buổi bảo vệ đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cho nội dung của Luận án. Luận án đã được các thành viên Hội đồng đánh giá cao về tính mới của đề tài, các thành viên Hội đồng đều đánh giá NCS đạt trình độ Tiến sĩ; Và đưa ra một số vấn đề để NCS tiếp tục hoàn thiện trước khi nộp thư viện và họp hội đồng khoa học của Viện xét cấp bằng tiến sĩ.

 
Toàn cảnh hội trường
 
 
 
Hội đồng và thầy cô hướng dẫn NCS 
 
Phòng KHĐTHTQT