IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Bảo vệ Luận án
Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Lê Quốc Huy
Thứ năm, 28/06/2018

Ngày 28 tháng 6 năm 2018, Viện Khoa học hoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Lê Quốc Huy với đề tài luận án: “Nghiên cứu biến động quy mô nội mùa một số yếu tố khí tượng, hải dương khu vực bờ Tây Biển Đông”, chuyên ngành Hải dương học, mã số: 62440227.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện được thành lập theo Quyết định số 226/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Hội đồng gồm 07 thành viên:

- PGS.TS. Đinh Văn Mạnh (Viện cơ học) - Chủ tịch Hội đồng;

-TS. Nguyễn Xuân Hiển (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) - Thư kí Hội đồng;

- Ba Phản biện Hội đồng: PGS. TS. Phạm Văn Huấn (Chuyên gia); PGS. TS. Nguyễn Hồng Lân (Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội); TS. Nguyễn Bá Thủy (Tổng cục Khí tượng Thủy văn);

- Hai Ủy viên Hội đồng: PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn (Đại học Khoa học Tự nhiên); TS. Mai Văn Khiêm (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu).

Ngoài ra, tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Lê Quốc Huy còn có các giáo sư, phó giáo sư và các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực Hải dương học đến từ trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo… cùng một số cán bộ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Với 7/7 phiếu đánh giá tán thành, 3/7 phiếu đánh giá xuất sắc, Hội đồng chấm luận án đã đánh giá cao tính phát hiện, tính khoa học và thực tiễn của đề tài luận án và nhất trí thông qua đề tài luận án.

Dưới đây là hình ảnh về buổi đánh giá luận án: