IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Năm 2015
Thông báo tuyển sinh 2015
Thứ tư, 05/08/2015

Thông báo tuyển sinh 2015

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thông báo về tuyển nghiên cứu sinh (NCS) năm 2015 như sau: 

Các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ 
1. Khí tượng và khí hậu học 
2. Thủy văn học 
3. Hải dương học 
4. Quản lý Tài nguyên và Môi trường 
5. Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 5 chuyên ngành: 15 NCS trong đó dự kiến tuyển 3 NCS theo Đề án 911 (3 chuyên ngành: Khí tượng và khí hậu học, Thủy văn học, Hải dương học). 

Điều kiện dự tuyển và các nội dung chi tiết theo file đính kèm. 
 
Danh sách các tệp tin đính kèm