IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Năm 2016
Thông báo tuyển sinh năm 2016
Thứ năm, 28/04/2016

Thông báo tuyển sinh 2016
 
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thông báo về tuyển nghiên cứu sinh (NCS) năm 2016 như sau:

1. Các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ:
 
a. Khí tượng và khí hậu học
b. Thủy văn học
c. Hải dương học
d. Quản lý Tài nguyên và Môi trường
e. Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 5 chuyên ngành: 15 NCS trong đó dự kiến tuyển 3 NCS theo Đề án 911 (3 chuyên ngành: Khí tượng và khí hậu học, Thủy văn học, Hải dương học). Chi tiết tại các đường link dưới đây:

Thông báo tuyển sinh.
Phụ lục kèm theo.
Danh mục hướng nghiên cứu.
 
2. Lệ phí tuyển sinh:
 
- Đăng ký dự thi: 60.000 (Sáu mươi nghìn) đồng/thí sinh/hồ sơ.
 
- Dự tuyển nghiên cứu sinh: 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng/thí sinh.