IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Đào tạo
Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Hà Thị Thuận
Thứ sáu, 30/10/2020

Ngày 30 tháng 10 năm 2020, Viện Khoa học hoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Hà Thị Thuận với đề tài luận án: Nghiên cứu cơ sở khoa học về hợp tác công tư trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam, ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường, mã số: 9850101.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện được thành lập theo Quyết định số 292/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Hội đồng gồm 07 thành viên:

- GS. TS. Trần Thục (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) - Chủ tịch Hội đồng;

- TS. Nguyễn Xuân Hiển (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) - Thư kí Hội đồng;

- Ba Phản biện Hội đồng: PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu); PGS. TS. Hoàng Anh Huy (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội); TS. Đỗ Tiến Anh (Tổng cục Khí tượng Thủy văn);

- Hai Ủy viên Hội đồng: PGS. TS. Mai Văn Khiêm (Tổng cục Khí tượng Thủy văn); PGS. TS. Vũ Thị Hoài Thu (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân).

Tham dự và phát biểu tại buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Hà Thị Thuận có đại diện cơ sở đào tạo PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Ngoài ra còn có các giáo sư, phó giáo sư và các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên và môi trường cùng một số cán bộ trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hội đồng và các nhà khoa học tham gia buổi bảo vệ đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cho nội dung của Luận án. Luận án đã được các thành viên Hội đồng đánh giá cao về tính mới của đề tài, các thành viên Hội đồng đều đánh giá NCS đạt trình độ tiến sĩ. Và đưa ra một số vấn đề để NCS tiếp tục hoàn thiện trước khi nộp thư viện Quốc gia.

Dưới đây là hình ảnh về buổi đánh giá luận án: