IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Đào tạo
Thông báo kết quả họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư năm 2022 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
Thứ năm, 07/04/2022

Chiều ngày 07/4/2022, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư của Viện.

Buổi họp diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng – Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu - Chủ tịch Hội đồng với sự tham dự của các ủy viên gồm: GS.TS. Trần Thục, PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh, PGS.TS. Dương Văn Khảm, PGS.TS. Doãn Hà Phong, PGS.TS. Hoàng Minh Tuyển, TS. Lương Hữu Dũng, TS. Đặng Quang Thịnh, TS. Trần Thanh Thủy.

 
Toàn cảnh buổi họp 

Tại buổi họp các thành viên trong Hội đồng đã trao đổi, thảo luận về Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm chức danh Giáo sư gửi về Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu và kết quả bỏ phiếu như sau:

Huỳnh Thị Lan Hương, Chức danh đăng ký xét bổ nhiệm: Giáo sư, Ngành: Thủy lợi: 9/9/9 phiếu tán thành.