IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Đào tạo
Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Văn Khiêm
Thứ bảy, 16/04/2022

Sáng ngày 16/4, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng đánh giá án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Văn Khiêm với đề tài: “Nghiên cứu giải pháp tăng cường năng lực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành công an trong bối cảnh biến đổi khí hậu”; ngành: Biến đổi khí hậu; mã số: 9440221.

GS.TS. Trần Thục chủ trì buổi đánh giá

Buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Văn Khiêm diễn ra dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Thục với sự tham dự của đại diện cơ sở đào tạo là PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng (Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu), PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Viện phó) cùng các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực biến đổi khí hậu trong Bộ Tài nguyên và môi trường, các cán bộ, nghiên cứu sinh trong Viện.

Trước đó, ngày 07/3/2022, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Văn Khiêm đã được thành lập theo Quyết định số 83/QĐ-VKTTVBĐKH của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu với 7 thành viên gồm: GS. TS. Trần Thục (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) là Chủ tịch Hội đồng; TS. Đặng Quang Thịnh (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) là Ủy viên thư ký; PGS. TS. Dương Văn Minh (Học viện Cảnh sát nhân dân) là Ủy viên phản biện 1; PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) là Ủy viên phản biện 2; PGS. TS. Nguyễn Minh Khương (Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) là Ủy viên phản biện 3; PGS. TS. Nguyễn Tiền Giang (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) và TS. Hà Quang Anh (Cục Biến đổi khí hậu) là Ủy viên.

 

Hội đồng đánh giá luận án của NCS. Nguyễn Văn Khiêm

Dưới sự chứng kiến của các thành viên trong Hội đồng, NCS. Nguyễn Văn Khiêm đã trình bày tóm tắt các nội dung trong luận án của mình như: Tính cấp thiết của đề tài, phạm vi, mục đích nghiên cứu, luận điểm bảo vệ... Trong đó, NCS đặc biệt nhấn mạnh về ý nghĩa và những đóng góp mới của luận án.

Theo NCS. Nguyễn Văn Khiêm, nếu xét về ý nghĩa khoa học, luận án đã đề xuất được quy trình quản lý thiên tai gồm 4 bước khép kín và đề xuất các nội dung phục vụ đánh giá hiện trạng cũng như đóng góp của ngành Công an trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trong thực tiễn, kết quả của Luận án sẽ hỗ trợ các cán bộ quản lý tại Bộ Công an trong việc áp dụng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Quy trình được đề xuất trong khuôn khổ của Luận án có thể áp dụng cho các cấp quản lý khác tại địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) để phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Với cách tiếp cận từ trên xuống và từ dưới lên, Luận án đã xác định được quy trình quản lý thiên tai và các nội dung cần thiết để phục vụ đánh giá hiện trạng, đóng góp và xác định thách thức của ngành Công an trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

 

NCS. Nguyễn Văn Khiêm trình bày luận án

Bên cạnh đó, Luận án đã đánh giá được các tồn tại cần được giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành Công an trong điều kiện biến đổi khí hậu. Đồng thời, Luận án đã đề xuất được một số giải pháp tăng cường năng lực và đóng góp của ngành Công an trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong bối cảnh biến đổi khí hậu, bao gồm: Đề xuất tổ chức bộ máy hoạt động; Hoàn thiện cơ chế, chính sách; Tăng cường nguồn lực; Tuyên truyền, giáo dục, tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ. Các giải pháp này có thể áp dụng đối với Công an các cấp (từ cấp Bộ, đến cấp địa phương, cơ sở) để nâng cao vai trò của ngành Công an trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Luận án đã đánh giá công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành Công an theo quy trình 04 bước khép kín dựa trên các yêu cầu nội dung cụ thể về: Cơ cấu tổ chức, xây dựng và lập kế hoạch, nguồn lực và trình độ và kỹ năng của cán bộ chiến sỹ. Các nội dung được xác định dựa trên tài liệu Sổ tay hướng dẫn dành cho người quản lý rủi ro thiên tai của ADB.

Tuy nhiên, trong khuôn khổ của Luận án, tác giả chưa tham vấn rộng rãi các bên liên quan về các tiêu chí này. Do đó, để có thể triển khai áp dụng các cơ sở khoa học này trong Bộ Công an, cần có những nghiên cứu tham chiếu và lấy ý kiến rộng rãi trong lực lượng Công an và các bên liên quan có liên quan.

Trong phạm vi nghiên cứu, Luận án mới thu thập thông tin thông qua điều tra khảo sát bằng bảng hỏi tại tỉnh Nghệ An và các cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý và trực tiếp chiến đấu là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ứng phó thiên tai, Bộ Công an. Để có thể thu được kết quả đánh giá khách quan hơn, cần mở rộng điều tra khảo sát ở các đơn vị, địa phương khác.

 

Toàn cảnh buổi đánh giá

Sau phiên họp kín, các thành viên Hội đồng đánh giá NCS. Nguyễn Văn Khiêm đủ tiêu chuẩn đạt trình độ tiến sĩ. NCS cần sửa chữa và hoàn thiện Luận án theo Quyết nghị của Hội đồng trước khi nộp cho Thư viện Quốc gia.

Một số hình ảnh trong buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Văn Khiêm:

Trưởng phòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác quốc tế đọc quyết định
 
 
 
NCS trình bày luận án
 
 
 
PGS.TS Nguyễn Văn Thắng, đại diện cơ sở đào tạo phát biểu và tặng hoa NCS, thầy hướng dẫn
 
 
Giáo viên hướng dẫn nhận xét về NCS
Các thầy trong Hội đồng chụp ảnh cùng NCS
 
 
 NCS phát biểu và tặng hoa lãnh đạo cơ quan công tác.