IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Đào tạo
Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Thu Hương
Thứ tư, 11/05/2022

Sáng ngày 11/5/2022 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện cho nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Thị Thu Hương với đề tài: “Nghiên cứu cơ chế, chính sách nhằm huy động nguồn lực tài chính từ khu vực tư nhân trong hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam”; Ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221.

 

GS. TSKH. Trương Quang Học chủ trì buổi đánh giá

Buổi đánh giá có sự tham gia của đại diện cơ sở đào tạo là PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng (Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu), GS.TS. Trần Thục (Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi), lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện cùng các chuyên gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trước đó ngày 05 tháng 4 năm 2022, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Thu Hương đã được thành lập theo Quyết định số 285/QĐ-VKTTVBĐKH, của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu với 7 thành viên.

Trong đó, GS. TSKH. Trương Quang Học (Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội) là Chủ tịch Hội đồng. TS. Đặng Quang Thịnh (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) là Ủy viên thư ký. PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) là Ủy viên phản biện 1. PGS. TS. Nguyễn Tiền Giang (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) là Ủy viên phản biện 2. PGS. TS. Nguyễn Tuấn Anh (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) là Ủy viên phản biện 3. GS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) và TS. Nguyễn Minh Khuyến (Cục Quản lý tài nguyên nước) là Ủy viên.

 

Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện của NCS. Phạm Thị Thu Hương

Trước các thành viên trong Hội đồng, NCS. Phạm Thị Thu Hương đã trình bày các nội dung trong luận án của mình. Trong đó, Luận án xác định mục tiêu nghiên cứu là đánh giá được vai trò, xác định được các yếu tố tác động đến quyết định đầu tư của khu vực tư nhân (KVTN) cho ứng phó với biến đổi khí hậu (ƯPBĐKH). Đồng thời, đánh giá được thành công, tồn tại và đề xuất các giải pháp nhằm tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy quyết định đầu tư của KVTN cho ƯPBĐKH ở nước ta.

Qua nghiên cứu hành vi của doanh nghiệp và điều tra xã hội học, Luận án đã đưa ra phương pháp đánh giá và xây dựng chính sách huy động nguồn lực tài chính từ KVTN cho ƯP với BĐKH. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của KVTN cho ƯP với BĐKH.

Luận án đã xác định được 07 nhân tố (đo lường bởi 33 thang đo) tác động đến quyết định đầu tư của KVTN cho ƯP với BĐKH tại Việt Nam, sắp xếp theo mức độ tác động như sau: Sự hỗ trợ của khu vực nhà nước; Môi trường đầu tư; Năng lực và kinh nghiệm của KVTN; Hỗ trợ của bên cho vay; Đặc điểm dự án; Thái độ của khu vực tư nhân; Người sử dụng dịch vụ.

 

NCS. Phạm Thị Thu Hương trong buổi bảo vệ cấp Viện

Đánh giá những thành công và tồn tại trong thúc đẩy quyết định đầu tư của KVTN và đề xuất 05 nhóm giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy quyết định đầu tư của KVTN cho ƯP với BĐKH ở Việt Nam, sắp xếp thứ tự ưu tiên theo mức tác động đến ý định đầu tư.

Các thành viên Hội đồng đánh giá luận án có ý nghĩa khoa học khi đã bổ sung, hoàn thiện một khung nghiên cứu với các phương pháp định lượng, phục vụ việc tìm ra các yếu tố quan trọng có tác động đến quyết định đầu tư của khu vực tư nhân vào các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu với khu vực nghiên cứu điển hình là ở Việt Nam.

Đồng thời, Luận án cũng đã áp dụng khung nghiên cứu với các phương pháp định lượng để tìm ra các yếu tố quan trọng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy quyết định đầu từ của khu vực tư nhân cho ứng phó với BĐKH ở Việt Nam.

 

Toàn cảnh buổi đánh giá

Sau phiên họp kín, các thành viên Hội đồng đánh giá NCS. Phạm Thị Thu Hương đủ tiêu chuẩn đạt trình độ tiến sĩ với 3/7/7 phiếu tán thành xuất sắc. Tuy nhiên, NCS cần sửa chữa và hoàn thiện Luận án theo Quyết nghị của Hội đồng trước khi nộp cho Thư viện Quốc gia.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi đánh giá luận án cấp Viện của NCS. Phạm Thị Thu Hương:

NCS trình bày 
 
 
 
PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng - đại diện cơ sở đào tạo phát biểu và tặng hoa cho NCS
 
Gíao viên hướng dẫn phát biểu
 
 
 
Đại diện cơ quan công tác phát biểu, tặng hoa cho NCS 
 
NCS chụp ảnh cùng các thầy cô trong Hội đồng 
 
NCS chụp ảnh cùng lãnh đạo Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
 
NCS chụp ảnh cùng GS. TS. Trần Thục
NCS phát biểu tại buổi đánh giá.