IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Đào tạo
Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Bùi Phong
Thứ ba, 24/05/2022

Sáng ngày 24/5, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Bùi Phong với đề tài: “Nghiên cứu đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu bằng phương pháp mô hình hóa cấu trúc SEM của thành phố Đà Nẵng”; Ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221.

 

GS. TS. Trần Thục chủ trì buổi đánh giá

Buổi đánh giá cấp Viện của NCS. Nguyễn Bùi Phong có sự tham gia của đại diện cơ sở đào tạo là PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng (Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu), cùng đại diện các cơ quan phối hợp đào tạo với Viện và các chuyên gia thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường.

Trước đó, ngày 15 tháng 4 năm 2022, Hội đồng đánh luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Bùi Phong đã được thành lập theo Quyết định số 105/QĐ-VKTTVBĐKH với 7 thành viên gồm: GS. TS. Trần Thục (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) là Chủ tịch Hội đồng; TS. Lê Ngọc Cầu (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) là Ủy viên thư ký; GS. TS. Trương Quang Hải (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) là Ủy viên phản biện 1; PGS. TS. Nguyễn Kiên Dũng (Chuyên gia) là Ủy viên phản biện 2; PGS. TS. Hoàng Anh Huy (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) là Ủy viên phản biện 3; PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) và TS. Nguyễn Xuân Hiển (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam) là Ủy viên.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Bùi Phong

Dưới sự chủ trì của GS. TS. Trần Thục, Hội đồng đã nghe NCS. Nguyễn Bùi Phong trình bày các nội dung về mục tiêu, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu, các luận điểm bảo vệ,… của Luận án.

Bằng việc nghiên cứu vai trò của các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thích ứng (KNTƯ) của thành phố Đà Nẵng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tại vùng đô thị ven biển Đà Nẵng trong năm 2014, Luận án đã đề xuất Bộ chỉ số KNTƯ của thành phố Đà Nẵng với BĐKH được xác định dựa vào cơ sở khoa học và thực tiễn sau: Tiếp cận KNTƯ với BĐKH của IPCC 2014 và DFID 2007; Kinh nghiệm trong nước và quốc tế về xác định các yếu tố và chỉ số KNTƯ của thành phố với BĐKH; đặc điểm tự nhiên – kinh tế - xã hội – sinh kế của thành phố Đà Nẵng; Bộ chỉ số KNTƯ với BĐKH của thành phố Đà Nẵng được xây dựng gồm 5 yếu tố là CSHT, tự nhiên/sản xuất, nhân lực, tài chính, xã hội và 17 chỉ số.

Phương pháp mô hình cấu trúc SEM được lựa chọn dựa vào các căn cứ như: Cấu trúc bộ chỉ số KNTƯ của thành phố Đà Nẵng với BĐKH; Cơ sở khoa học của phương pháp mô hình cấu trúc SEM; Kinh nghiệm của một số nghiên cứu trong nước và nước ngoài liên quan đến việc đánh giá mối quan hệ giữa các yếu tố và chỉ số trong lĩnh vực BĐKH. Phương pháp mô hình cấu rúc SEM đã được lựa chọn để đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hưởng đến KNTƯ của thành phố Đà Nẵng, hộ trung bình – khá giả và hộ nghèo – cận nghèo với BĐKH.

 

NCS. Nguyễn Bùi Phong trình bày nội dung Luận án

Kết quả xác định vai trò các yếu tố ảnh hưởng đến KNTƯ của thành phố với BĐKH và của từng nhóm cộng đồng dân cư của thành phố Đà Nẵng được xác định. Đối với thành phố và hộ trung bình – khá giả thì yếu tố cơ sở hạ tầng (CSHT), tự nhiên/ sản xuất có vai trò ảnh hưởng lớn đến KNTƯ với BĐKH. Đối với KNTƯ của hộ nghèo – cận nghèo thì yếu tố tài chính có vai trò ảnh hưởng lớn đến KNTƯ với BĐKH.

Từ kết quả trên, Luận án đề xuất cần áp dụng một số giải pháp phát triển và sử dụng CSHT và Phát triển sản xuất phù hợp với tự nhiên để nâng cao KNTƯ của thành phố, hộ trung bình, khá giả với BĐKH. Khả năng thích ứng của nhóm dân cư nghèo và cận nghèo với BĐKH được nâng lên thông qua giải pháp tài chính và giải pháp phát triển nguồn nhân lực cũng như nâng cao các kỹ năng.

Các thành viên trong Hội đồng đánh giá Luận án của NCS. Nguyễn Bùi Phong là công trình nghiên cứu có nhiều đóng góp mới, ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

 

Toàn cảnh buổi đánh giá

Sau phiên họp kín, các thành viên Hội đồng đánh giá NCS. Nguyễn Bùi Phong đủ tiêu chuẩn đạt trình độ tiến sĩ. Tuy nhiên, NCS. cần sửa chữa và hoàn thiện Luận án theo Quyết nghị của Hội đồng trước khi nộp cho Thư viện Quốc gia.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi đánh giá luận án cấp Viện của NCS. Nguyễn Bùi Phong:

 
 

PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng - đại diện cơ sở đào tạo phát biểu và tặng hoa cho NCS

 

NCS chụp ảnh cùng lãnh đạo Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

 

NCS chụp ảnh cùng các thầy cô trong Hội đồng

 

NCS phát biểu tại buổi đánh giá.